Guercino w Muzeum Narodowym w Warszawie

Do 2 lutego Muzeum Narodowe w Warszawie prezentuje dzieła jednego z mistrzów włoskiego baroku: Guercina. To pierwsza tak wielka wystawa tego artysty poza ojczyzną. I szansa na zmierzenie się z zagadką „Pasterzy arkadyjskich”.

Giovanni Francesco Barbieri, jak naprawdę nazywał się Guercino (1591–1666), był za życia tak sławny jak Rembrandt i Caravaggio. Inspirował swoimi dziełami m.in. Diego Veláz- queza, który nawet odwie- dził go w rodzinnym Cento. Na wystawie w stolicy zobaczymy ponad 80 dzieł Guercina, w tym 33 obrazy. Będzie wśród nich jeden z najbardziej intrygujących: „Et in Arcadia ego” 1. Tytuł tłumaczony jako „Pasterze arkadyjscy”, jest w istocie niedomówieniem. Znaczy on „I w Arkadii ja…”. Tylko co dalej: „byłem”, „jestem”? Czy Arkadia oznacza Raj, a słowa z tytułu mówi śmierć, sym- bolizowana przez czaszkę? Lecz po co w czaszce rana? Niewykluczone, że „Et in Arcadia ego” to anagram, ty- tuł ma więc odmienny sens. Iście barokowa zagadka…

Warto wiedzieć:

Dzieła prezentowane na wystawie pochodzą z wielu kolekcji:  

  1. „Et in Arcadia ego” (Pasterze arkadyjscy) z Galerii Barberinich w Rzymie
  2. „Bóg Ojciec” z Muzeum Narodowego w Warszawie
  3. „Matka Boska z Dzieciątkiem w geście błogosławieństwa” z Pinacoteca Civica w Cento
  4. „Święty Karol Boromeusz pogrążony w modlitwie” z Collegiata di San Biagio w Cento
  5. „Salvator Mundi”  z Pinacoteca Civica w Cento
  6. „Święty Sebastian ratowany przez anioły” z kolekcji prywatnej.