Nauka mówi nie!

W 1775 roku kubeł zimnej wody na głowy konstruk­torów perpetuum mobile wylała Fran­cuska Akademia Nauk. Oficjalnie oświadczyła, że nie będzie już rozpatry­wać żadnych projektów, gdyż skonstru­owanie takiej maszyny jest niemożliwe. Późniejsze odkrycia naukowe w pełni to potwierdziły. Zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki i ogólną zasadą zacho­wania energii żadna maszyna nie może przez dowolnie długi okres wykonywać pracy bez pobierania energii z zewnątrz, gdyż wewnętrzna energia każdego ciała materialnego jest skończona.

Druga zasada termodynamiki wy­klucza z kolei możliwość skonstruowa­nia tzw. perpetuum mobile drugiego rodzaju, czyli maszyny, która całkowicie zamienia energię cieplną na pracę.