Honda prezentuje nowego ASIMO; nowy termin „Honda Robotics” określający badania i produkty Hondy z zakresu robotyki

8 listopada 2011 r. Honda Motor Co., Ltd. zaprezentowała nowego humanoidalnego robota ASIMO, który został wyposażony w pierwszy na świecie* układ autonomicznego sterowania. Układ ten wspiera autonomiczne zachowania ASIMO, pozwalając mu stawiać kolejne kroki bez zdalnej kontroli ze strony operatora. Co więcej, dzięki większej inteligencji robota i usprawnionym zdolnościom fizycznej adaptacji do określonej sytuacji, ASIMO jest coraz bliżej praktycznego wykorzystania swoich możliwości w przestrzeni publicznej lub biurowej, gdzie znajduje się dużo osób.

Od czasu założenia firmy, Honda wciąż podejmuje nowe wyzwania w celu stworzenia nowych produktów i zaawansowanych rozwiązań technicznych, które będą służyły społeczeństwu. W zakresie robotyki Honda opracowała i nieustannie unowocześnia humanoidalnego robota ASIMO, którego ostatecznym celem jest pomoc człowiekowi i wzbogacenie jego codziennego życia.

Honda Robotics to nowa nazwa reprezentująca wszystkie rozwiązania techniczne z zakresu robotyki oraz wszelkie aplikacje produktów będące wynikiem prac badawczych nad humanoidalnymi robotami. Firma będzie kontynuowała badania w tym zakresie, a dodatkowo skupi się na jak najszybszym zastosowaniu rozwiązań z dziedziny robotyki w produktach masowych oraz praktycznym wykorzystaniu opracowanych aplikacji.

W oparciu o koncepcję Honda Robotics, Honda wprowadziła również eksperymentalny model zrobotyzowanego ramienia do wykonywania zadań, które zostało opracowane przy zastosowaniu wieloprzegubowego sterowania oraz układu kontroli postury zapożyczonych od robota ASIMO. Zdalnie sterowane ramię może wykonywać określone zadania w niestabilnych lokalizacjach, które są trudno dostępne dla ludzi.

Nowy ASIMO

Nowy ASIMO przekształcił się z „maszyny automatycznej” w „maszynę autonomiczną”, która posiada teraz możliwość podejmowania decyzji związanych ze swoim zachowaniem w oparciu o reakcje otoczenia, na przykład ruchy osób znajdujących się w pobliżu. W początkowej fazie rozwoju projektu określono trzy czynniki niezbędne do stworzenia autonomicznej maszyny, a także opracowano układy, które się do tego przyczynią. Są to: 1) możliwość zaawansowanego balansowania posturą, dzięki której robot zachowuje równowagę poprzez błyskawiczne wyciągnięcie jednej nogi, 2) możliwość rozpoznawania otoczenia, co pozwala robotowi na gromadzenie informacji, takich jak na przykład ruchy ludzi w pobliżu, poprzez liczne czujniki, a następnie oszacowanie zmian, które mają miejsce, 3) możliwość generowania autonomicznych zachowań, które pozwalają robotowi na przewidywanie sytuacji na podstawie zebranych informacji, a następnie podjęcie autonomicznej decyzji odnośnie kolejnego ruchu bez zdalnej pomocy operatora. Dzięki tym możliwościom nowy ASIMO wykonuje kolejny krok w stronę praktycznego wykorzystania w środowisku człowieka.

1. Większa inteligencja

Honda opracowała nowy system stanowiący podstawę zaawansowanej inteligencji, który integruje dane pochodzące z różnych czujników odpowiadających zmysłom wzroku, słuchu i dotyku człowieka, a następnie ocenia sytuację w bezpośrednim otoczeniu robota i odpowiednio steruje jego zachowaniem. Dzięki temu ASIMO może teraz reagować na ruchy osób znajdujących się w pobliżu oraz na wszelkie zdarzenia mające miejsce w otoczeniu. ASIMO może na przykład przerwać wykonywanie bieżącego działania i zmienić swoje zachowanie, aby dostosować się do intencji innej osoby. Co więcej, współpraca pomiędzy czujnikami wzroku i słuchu pozwala robotowi na jednoczesne rozpoznawanie twarzy i głosu, co w konsekwencji umożliwia rozpoznawanie głosów osób mówiących w tym samym czasie. Warto przy tym dodać, że tego typu zadania są trudne nawet dla człowieka.
ASIMO potrafi też przewidzieć kierunek, w którym za kilka sekund będzie podążała inna osoba. Pozwala to robotowi na błyskawiczne obranie innej drogi, aby uniknąć kolizji, jeśli ścieżki ruchu ASIMO i drugiej osoby miałyby się przeciąć.


2. Większe możliwości fizyczne

Połączenie wzmocnionych nóg, powiększonego zasięgu ruchu nogi oraz nowoopracowanego układu sterowania, który umożliwia ASIMO swobodną zmianę pozycji ułożenia stopy podczas ruchu, pozwoliło robotowi na chodzenie, bieganie do przodu i do tyłu, podskakiwanie na jednej nodze i na dwóch nogach w sposób ciągły i swobodny. Rezultatem nabycia tych umiejętności jest możliwość bardziej elastycznego dopasowywania się do zmieniających się warunków zewnętrznych, dzięki czemu ASIMO potrafi na przykład chodzić po nierównym podłożu przy zachowaniu stabilnej postawy.

3. Większe możliwości wykonywania zadań

Honda opracowała wysoce funkcjonalną rękę wielopalcową z czujnikami dotyku i siły umieszczonymi na dłoni oraz na palcach. Czujniki te sterują każdym palcem z osobna. W połączeniu z układem rozpoznawania obiektów w oparciu o zmysł wzroku i dotyku, wielopalcowa ręka pozwala nowemu ASIMO na wykonywanie zadań wymagających dużej zręczności, jak na przykład podnoszenie szklanej butelki i odkręcanie nakrętki czy trzymanie miękkiego papierowego kubka, do którego zostanie nalana woda, bez zgniecenia go. Dodatkowo, ASIMO potrafi teraz wykonywać znaki w języku migowym, które wymagają skomplikowanych ruchów palcami.

Podstawowa specyfikacja nowego ASIMO

1.    Wysokość: 130 cm
2.    Waga: 48 kg (o 6 kg niższa w porównaniu z poprzednim modelem)
3.    Liczba stopni swobody: W sumie: 57 stopni swobody (o 23 stopnie swobody więcej w porównaniu z poprzednim modelem)
4.    Prędkość biegu: 9 km/h (poprzedni model: 6 km/h)

Nowy termin Honda Robotics reprezentujący rozwiązania techniczne i produkty Hondy z zakresu robotyki
Podstawą technologii produkcyjnej Hondy jest poszerzanie wiedzy na temat człowieka, aby zrozumieć jego zachowania i czerpać wnioski z prowadzonych obserwacji. Prace nad humanoidalnymi robotami są ważną częścią tego założenia, jednak Honda pracuje też nad połączeniem mobilności i inteligencji w zmechanizowanych funkcjach odzwierciedlających zachowania człowieka.

Honda zastosowała nowy termin – Honda Robotics – oraz nowe logo, które reprezentują rozwiązania techniczne z zakresu robotyki opracowywane przez koncern, a także produkty stworzone w wyniku badań nad robotami humanoidalnymi reprezentowanymi przez ASIMO.

Oprócz zaprezentowanego dziś nowego ASIMO i zrobotyzowanego ramienia do wykonywania zadań, Honda wprowadziła urządzenie wspomagające chodzenie, które wykorzystywane jest do wspierania osób z osłabionymi mięśniami nóg, system wspierający ciężar ciała, który redukuje obciążenie nóg poprzez wspieranie wagi ciała, oraz urządzenie U3-X, czyli kompaktowy, jednokołowy przyrząd pozwalający na przemieszczanie się we wszystkich kierunkach. Wszystkie te rozwiązania powstały na bazie doświadczeń wyniesionych z prac badawczych nad robotem ASIMO ze szczególnym uwzględnieniem układu dwunożnego sterowania oraz układu kontroli równowagi.

W dążeniu do zaoferowania odbiorcom produktów mobilnych następnej generacji, które zwiększą radość z przemieszczania się, Honda będzie kontynuowała prace w dziedzinie robotyki, których wynikiem są takie produkty jak ASIMO, urządzenia wspierające chodzenie oraz U3-X. Co więcej, Honda będzie aktywnie pracowała nad praktycznym wykorzystaniem tych produktów.

Zrobotyzowane ramię do wykonywania zadań

Rozwiązania techniczne opracowane dla ASIMO zostały wykorzystane w eksperymentalnym modelu zrobotyzowanego ramienia do wykonywania zadań, które porusza się samoczynnie i zostało zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w miejscach katastrof lub innych miejscach niebezpiecznych dla człowieka. W związku z tym zrobotyzowane ramię może zostać zdalnie wysłane w kierunku danego obiektu, przy którym wykona niezbędne prace w ograniczonej przestrzeni, na niestabilnym podłożu i wśród wielu innych przeszkód.

Układ kontroli równowagi, sterujący funkcją chodu i biegu ASIMO, wykorzystywany jest w tym przypadku do stabilizacji postury końcowej części ramienia na niestabilnym podłożu, dzięki czemu zrobotyzowane ramię może wykorzystać całą moc wymaganą do wykonania zadania. Co więcej, zastosowanie innych układów zapożyczonych z ASIMO – takich jak technika projektowania strukturalnego kompaktowych układów czy układ wieloprzegubowego sterowania orbitowego, który steruje jednocześnie nawet 57 silnikami umieszczonymi w przegubach rąk i nóg – pozwoliło temu zrobotyzowanemu elementowi na omijanie przeszkód i docieranie do celu w ograniczonej przestrzeni, na przykład w skomplikowanym rurociągu.

Zrobotyzowane ramię zostało opracowane w celu otwierania i zamykania zaworów w rurociągach, jednak urządzenie będzie mogło wykonywać również inne zadania poprzez zmianę końcówki ramienia.
    
Podstawowa specyfikacja zrobotyzowanego ramienia do wykonywania zadań

1.    Długość: 1583mm (długość ramienia)
2.    Szerokość: 338mm ((podstawa))
3.    Głębokość: 391mm ((podstawa))
4.    Waga: 29,5 kg
5.    Liczba stopni swobody: 10 stopni swobody (łącznie z końcówką ramienia)   

Więcej:gadżety