I Konferencja Pojazdy Ekologiczne

14 września na Politechnice Warszawskiej odbędzie się I Konferencja Pojazdy Ekologiczne i wystawa pojazdów hybrydowych.

Hasłem przewodnim I Konferencji Pojazdy Ekologiczne jest: zmniejszenie zużycia energii, emisji, upowszechnienie istoty transportu ekologicznego. Konferencja kontynuuje „Okrągły stół”, który odbył się podczas wystawy towarzyszącej konferencji klimatycznej COP14. Wówczas to firmy motoryzacyjne prezentujące swe osiągnięcia na wystawie oraz przedstawiciele środowisk naukowo-badawczych wspólnie przedstawili ministrowi środowiska swoje pomysły na stworzenie i rozwój rynku pojazdów ekologicznych. Konferencja zajmie się omówieniem uwarunkowań konstrukcyjnych i kryteriów wyboru pojazdów ekologicznych w warunkach polskich. Spotkanie ekspertów z różnych środowisk, w tym naukowych i rządowych, ma rozpocząć działania w celu kompleksowego wprowadzeni czystych pojazdów na nasz rynek. Kryteria są proste. Auta muszą być czyste, ciche i oszczędne. W dyskusji będą omówione napędy pojazdów czerpiące energię m. in. z paliw alternatywnych (gaz), napędy hybrydowe, elektryczne. Eksperci zajmą się aspektami prawnymi – m. in. przepisami, których jeszcze nie ma oraz problemem budowy odpowiedniej infrastruktury – np. w Polsce wciąż nikt nie myśli poważnie o budowie sieci stacji do ładowania pojazdów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 14 września w sali konferencyjnej Politechniki Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych przy ul. Narbutta 84 w Warszawie. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa pojazdów ekologicznych. h.k.