Instytut Nenckiego wyróżniony za wkład w rozwój Mazowsza

Działalność naukowa Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego oraz jego wkład w rozwój cywilizacyjny regionu zostały zauważone i docenione przez samorząd Mazowsza.

Podczas uroczystości Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, wyróżnił Instytut Nenckiego medalem pamiątkowym Pro Masovia.

Badania podstawowe z zakresu biologii mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego. Bez głębokiego zrozumienia procesów zachodzących w komórkach, tkankach, i organizmach nie można myśleć ani o dobrej nauce, ani o efektywnych metodach walki z chorobami. Wieloletni wkład Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w rozwój nauk biologicznych, skutkujący ciągłym podnoszeniem poziomu życia mieszkańców regionu, został uhonorowany przez samorząd Mazowsza. W imieniu marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, dyrektor Departamentu Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Ewa Łagodzińska wręczyła medal Pro Masovia dyrektorowi Instytutu, prof. dr. hab. Adamowi Szewczykowi.

Medal Pamiątkowy Pro Masovia to wyróżnienie okolicznościowe, nadawane przez marszałka województwa mazowieckiego od 2006 roku. Medal otrzymują osoby fizyczne i prawne, organizacje oraz instytucje, które całokształtem swej działalności zawodowej, społecznej, publicznej i realizacją własnych zadań wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Instytut Nenckiego rozpoczął działalność w 1918 roku. Dziś jest jednym z największych nieuniwersyteckich centrów badań biologicznych w Polsce. Prowadzi interdyscyplinarne badania z zakresu neurobiologii, neurofizjologii, biologii i biochemii komórkowej oraz biologii molekularnej. Jest jedyną placówką naukową w kraju realizującą badania w dziedzinie neurobiologii na wszystkich poziomach: od molekularnego po systemowy.

Naukowcy z Instytutu Nenckiego prowadzą projekty badawcze związane z ochroną zdrowia i poprawą jakości życia społeczeństwa. Powstają tu nowe metody diagnozowania i leczenia nowotworów, cukrzycy, otyłości, osteoporozy, zaburzeń funkcjonowania układu odpornościowego, chorób układu krążenia, neurodegeneracyjnych i wieku starczego. Ważnymi kierunkami badań są poszukiwania efektywnych sposobów rehabilitacji osób po udarze mózgu oraz skutecznych metod walki z lekoopornością bakterii na antybiotyki.