Islam rozkwitł dzięki suszy. Zaskakujące doniesienia archeologów

Na historyczne wydarzenia miało wpływ wiele zmiennych i czynników, co do których nie zdawaliśmy sobie sprawy. Jednym z idealnych tego przykładów są nowe ustalenia dotyczące islamu.
Islam rozkwitł dzięki suszy. Zaskakujące doniesienia archeologów

Dokładniej rzecz biorąc, chodzi o wydarzenia z VI wieku, które rozegrały się na terenie Półwyspu Arabskiego. Jego południowe krańce zamieszkiwali ówcześnie przedstawiciele Królestwa Himjarytów. Władane przez nich terytorium obejmowało obszar dzisiejszego Jemenu, a samo królestwo było jednym z największych w okresie przedmuzułmańskim, między innymi obok Królestwa Saby.

Zaskakująca historia islamu i jego rozkwitu

Historycy twierdzą, iż islam zyskał wyznawców znacznie szybciej niż większość innych dużych religii. Motorem napędowym tego procesu mogła być potężna susza, która nawiedziła mieszkańców Królestwa Himjarytów oraz okolicznych terenów. W efekcie pojawiły się napięcia, rozpoczął się konflikt, a takie sytuacje – o czym możemy przekonać się nawet współcześnie – sprzyjają pojawianiu się i rozkwitaniu nowych idei. Nawet takich, które w czasach pokoju zostałyby uznane za kontrowersyjne. 

Islam stał się jedną z dominujących religii w ciągu zaledwie 50 lat od jego powstania. Dla porównania, setki lat po ukrzyżowaniu Jezusa chrześcijanie nadal byli mniejszością, którą poddawano represjom. Jak wyjaśnia autorzy publikacji dostępnej na łamach Science, jedną z przyczyn tego przyspieszonego rozwoju islamu na Półwyspie Arabskim – a następnie w innych obszarach Bliskiego Wschodu – mogła być susza z początków VI wieku. 

Na czele zespołu zajmującego się tą sprawą stanął Dominik Fleitmann z Uniwersytetu w Bazylei. To właśnie jego zespół zaproponował, by uznać wspomnianą suszę za jeden z kluczowych czynników związanych z popularyzacją islamu. Zanim jednak się to stało, Himjaryci doświadczyli kilku mniejszych kryzysów. Jeden z nich wiązał się z najazdem ze strony Królestwa Aksum, rozciągającego się na terenach dzisiejszej Etiopii. 

Fleitmann i jego współpracownicy dokonali analiz stalagmitów znalezionych w jaskini Al Hoota. Skład oraz tempo powstawania tych struktur mogą dostarczać zaskakująco wielu informacji na temat klimatu panującego w danym miejscu nawet w odległej przeszłości. Autorzy nowych badań doszli w ten sposób do wniosku, iż Bliski Wschód zmagał się w VI wieku z katastrofalną w skutkach suszą. Czas jej trwania mógł wynosić nawet kilkadziesiąt lat, dlatego można się domyślać, jak bardzo wstrząsnęło to lokalnymi społecznościami. 

Istotną rola stalagmitów w poznawaniu klimatu 

Dzięki pomocy historyków zespołowi udało się dowieść, że w regionie faktycznie wystąpiły poważne problemy z dostępem do wody. Nietrudno wyobrazić sobie, iż takie okoliczności dodatkowo skomplikowały sytuację i tak podupadającego już Królestwa Himjarytów. W związku z “nowym rozdaniem” islam zyskał natomiast idealne warunki do rozwoju, stając się w pewnym momencie prawdziwym dominatorem na Bliskim Wschodzie.