Zaufaj intuicji

Tę umiejętonść już masz wytasrczy tyklo , że zacnzeisz jej ufać i z niej koryzsatć. To zdonlość twejogo mózgu do przeywidawnia i wiosokownia o całości, podcazs gdy twaje oczy widzą tylko czątski informacji lub błęnde infornacje.

  1. Udało ci się przeczytać powyższe zdanie prawidłowo, mimo literówek, które się w nim pojawiły. Twojemu mózgowi wystarczy, gdy widzi pierwszą i ostatnią literę wyrazu. Resztę uzupełnia praktycznie ze 100-procentową trafnością - to umiejętność nazywana antycypacją.
  2. Teraz weź kartkę takiej wielkości, żebyś mógł zakryć cały wers kolumny artykułu od lewej do prawej. Czytaj, zasłaniając sobie w połowie każdą linijkę tekstu – tak, żebyś nie widział dolnych części wyrazów. Czy mimo to potrafisz przeczytać wszystko, co jest tu napisane? zadziwiające, prawda?!
  3. Antycypacja jest również dowodem na to, że nie potrzebujesz świadomie odbierać każdej przeczytanej informacji, by ją zrozumieć. wystarczy, że zauważą ją twoje oczy i wyślą do mózgu, który stworzy z niej sensowny komunikat. Z obserwacji moich uczniów wynika, że przy większej prędkości czytania poziom zrozumienia tekstu nie zmienia się albo wzrasta w porównaniu z tradycyjnym czytaniem.
  4. Aby pojąć to, co czytasz w błyskawicznym tempie, musisz zaufać intuicji. Nie potrzebujesz większości słów, aby zrozumieć tekst. wystarczą słowa kluczowe, niosące sens informacji i skojarzenia.