Jak świadomie budować historię kredytową? To wcale nie jest trudne!

Świadome budowanie historii kredytowej znacznie ułatwi nam wzięcie kredytu w banku lub SKOK-u. Warto o tym myśleć zanim zaciągniemy jakiekolwiek zobowiązanie.

BIK to Biuro Informacji Kredytowej, czyli instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów i wielu firm pożyczkowych.  W skrócie to baza danych przechowująca informacje o naszych zobowiązaniach kredytowych, do których wgląd mają instytucje udzielające nam np. kredytów i  pożyczek.

Kiedy zaczyna się historia kredytowa?                                                         

Pierwsze informacje o nas trafiają do BIK-u podczas składania pierwszego wniosku kredytowego, bez względu na to czy kredyt zostanie nam udzielony. Jeśli kredyt otrzymamy, dane na temat jego spłaty są przekazywane i aktualizowane  w  BIK za każdym razem kiedy nastąpi zmiana statusu płatności. Bank ma 7 dni na przekazanie do BIK  informacji o każdej takiej zmianie i musi aktualizować dane aż do spłaty ostatniej raty. Co ważne, BIK gromadzi zarówno pozytywne informacje, czyli o terminowym spłacaniu rat, jak również informacje o zaległościach. Jeśli spłacamy kredyt zgodnie z terminami to jednocześnie zaczynamy budować dobrą historię kredytową.

Budowanie dobrej historii kredytowej

  Warto rozpocząć od drobnych zakupów na raty czy karty kredytowej.  Oczywiście, trzeba to zrobić „z głową”, mierzyć siły na zamiary i co najważniejsze regulować płatności  w terminie. To gwarantuje zbudowanie dobrej historii kredytowej.  Od niej zależy , czy bank lub SKOK zdecyduje się udzielić nam kredytu. Ma to szczególne znaczenie  przy poważniejszych zobowiązaniach takich jak np. kredyt mieszkaniowy. Warto też od samego początku monitorować informacje dot. naszej historii, a przede wszystkim – wyrazić zgodę na przetwarzanie naszych danych po spłaceniu kredytu. Jeśli tego nie zrobimy, dobra historia spłaty zobowiązania zniknie w momencie uregulowania ostatniej raty.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kredytów bądź pożyczek, w przypadku których pojawiły się opóźnienia w spłacie raty powyżej 60 dni. Taką informację BIK przechowuje 5 lat od momentu całkowitej spłaty kredytu i odbywa się to bez zgody kredytobiorcy. Jak monitorować informacje w BIK-u? Wystarczy założyć konto na www.bik.pl i pobrać Raport w którym znajdują się informacje o kredytach,  pożyczkach przekazanych przez banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe, a także dane pochodzące z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. W raporcie znajdziemy dane dotyczące zapytań o nas złożonych przez ww. instytucje. Posiadając konto w BIK można aktywować Alert BIK, który chroni m. in. przed wyłudzeniem kredytu na nasze dane.  Możemy również zastrzec dowód osobisty w przypadku jego kradzieży bądź zagubienia.

Tym, którzy o budowaniu własnej wiarygodności kredytowej chcieliby dowiedzieć się więcej, polecamy platformę scorehunter.pl. Znajdują się tam również podpowiedzi  jak chronić własne dane osobowe, zastrzec zgubiony dowód i uniknąć konsekwencji wyłudzenia kredytu na naszą tożsamość.

 

Metoda jest prosta – video, porady ekspertów, pytania i quizy, za których wykonanie przyznawane są punkty, a dla tych najszybszych również nagrody.