Jak wyglądał najstarszy browar na świecie? Zobacz rekonstrukcję!

Instalację do warzenia piwa sprzed ponad 5,5 tysiąca lat, odkrytą przez polska misję archeologiczną w Tell el-Farcha w Egipcie zrekonstruowała w trójwymiarze Karolina Rosińska-Balik, doktorantka Instytutu Archeologii UJ.

„Przedstawiona rekonstrukcja jest hipotetycznym założeniem bazującym na zachowanych strukturach, analogicznych budowli zarówno ze stanowiska w Tell el-Farcha, jak i innych centrów browarniczych w Górnym Egipcie” – zastrzega archeolog.

Instalacja składa się z trzech gniazd na kadzie i mierzy około 3,4 na 4 m. Cała struktura, przypominająca w planie trójlistną koniczynę, otoczona była murem o wysokości dochodzącej do 60 cm. Gniazda na kadzie oddzielone były od siebie również niskimi, wąskimi ścianami.

W celu ustabilizowania samych naczyń służących do warzenia piwa zastosowano bazę w postaci bryły glinianej, która otoczona została glinianym pierścieniem o wyraźnej przerwie.

„Tego typu rozwiązanie służyło prawdopodobnie dla uzyskania lepszej cyrkulacji powietrza, co z kolei pozwalać mogło na lepszą kontrolę nad utrzymaniem stałej temperatury. Tak przygotowana podstawa otaczana była przeważnie dwoma koncentrycznymi rzędami cegieł o D-kształtnym przekroju, mających na celu podtrzymanie kadzi” – wyjaśnia Karolina Rosińska-Balik.

Rekonstrukcję trójwymiarową browaru przeprowadzono w kilku etapach. Pierwszym krokiem było przygotowanie linearnych rysunków pozwalających uchwycić faktyczny stan zachowania obiektu zaraz po odkryciu. Etap ten polegał na wprowadzeniu oryginalnego rysunku terenowego do przestrzeni komputerowej. Rysunek komputerowy w odpowiedniej skali posłużył jako baza do utworzenia trójwymiarowej kopii browaru. Następnym etapem wirtualnego odbudowania struktury było odtworzenie podstawowego budulca wykorzystanego do wzniesienia kompleksu. Jak wyjaśnia badaczka, tym materiałem były trzy rodzaje cegieł wykonanych z mułu połączonego z sieczką i poddane wypałowi.

„Przez wieki piwo było da Egipcjan podstawowym i głównym artykułem spożywczym. Najstarszym zapisem wspominającym piwo jest lista darów grobowych znajdująca się na steli w grobowcu z III dynastii należącego dla Sekherhabau – liczy zatem prawie 5 tys. lat, a dzięki naszym wykopaliskom wiemy, że tradycja te sięga jeszcze głębiej w dzieje Egiptu” – mówi Rosińska-Balik.

Najstarszy jak dotąd zlokalizowany browar położony jest również w Egipcie – na stanowisku Hierakonpolis i łączony jest z kulturą Nagada. W przypadku browarów odkrytych przez Polaków, używała ich lokalna ludność określana przez archeologów jako kultura Dolnoegipska. To pierwsza znalezione założenia browarnicze należące do tej społeczności. 

(Źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl)