Jak wysokie są lasy Ziemi?

Na podstawie danych satelitarnych naukowcy sporządzili pierwszą mapę Ziemi, z której odczytać można wysokość lasów porastających naszą planetę.

Сorocznie ludzkość produkje około 7 mld ton dwutlenku węgla. Trzy miliardy gromadzone są w atmosferze, dwa pochłania ocean, a pozostałe dwa są, jak podejrzewają naukowcy, absorbowane przez lasy. Na podstawie danych satelitarnych eksperci z Colorado State University wraz z kolegami stworzyli pierwszą mapę świata, na której zaznaczona jest wyłącznie wysokość lasów. Nowa mapa ma pomóc w lepszym zrozumieniu systemu dystrybucji CO2.

Naukowcy oparli się na wynikach badań przeprowadzonych przez różne satelity NASA, które w ciągu siedmiu ostatnich lat przesyłały na Ziemię impulsy laserowe. Odbicie każdego z ponad 250 mln impulsów było podwójne – od warstwy lasu oraz od gruntu. Różnica w czasie pomiędzy tymi odbiciami umożliwiła obliczenie wysokości warstwy roślinnej. Badacze posiłkowali się również danymi innych urządzeń satelitarnych. Wersja ostateczna karty prezentuje wysokość 90% drzew, rosnących na danym odcinku lasu o powierzchni 5 km kw.

Na mapie widać, że najwyższe drzewa rosną na niektórych obszarach Azji Południowo-Wschodniej, w południowo-wschodniej części Kanady oraz na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Najwyższą średnią wysokość odnotowano w przypadku lasów iglastych – wynosi ona ok. 40 m. Lasy tropikalne oraz mieszane mają przeciętnie 25m wysokości, a lasy borealne, w których przeważają sosny i modrzewie – 20m.

Sporządzona mapa otwiera przed naukowcami nowe możliwości – być może uda się z jej pomocą modelować na przykład rozprzestrzenianie się pożarów lasów. Dzięki tej mapie będzie można również m. in. obliczyć szybkość cyklu obiegu CO2 w przyrodzie oraz sporządzić dokładniejsze prognozy zmian klimatycznych.

źródło: www.nasa.gov