Jerzy Popiełuszko – Bohater Historii Polski

Rycerz pokoju, strażnik moralności i sprawiedliwości. Gdyby nie został brutalnie zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, prawdopodobnie we wrześniu tego roku obchodziłby swoje 69 urodziny.

Jego dorobek oraz dziedzictwo zostanie zaprezentowane w cyklu „Zapomniani bohaterowie” na antenie Polsat Viasat History.

Zwykły niezwykły człowiek

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku w Okopach na Podlasiu w ubogiej i bardzo religijnej rodzinie. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie Kościołem, był ministrantem. Dzięki religijnemu wychowaniu, które otrzymał od rodziców zdecydował się zostać księdzem. Po maturze wstąpił do seminarium, by 12 maja 1972 roku przyjąć święcenia kapłańskie z rąk Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po święceniach rozpoczął studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie specjalizował się w zakresie nauk społecznych. Po powrocie do kraju ksiądz Popiełuszko został skierowany jako wikariusz na swoją pierwszą placówkę duszpasterską w Ząbkach pod Warszawą. Później został przeniesiony do Warszawy, rezydował m.in. w kościele św. Anny.

Stan wojenny i pomoc prześladowanym

Wraz z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego ksiądz Jerzy Popiełuszko angażował się w pomoc ludziom prześladowanym i ich rodzinom. Organizował liczne działania charytatywne, do których włączał młodych ludzi m.in. zbiórki żywności, odzieży i leków. Wspierał więźniów politycznych, prześladowanych za prawdę, dawał schronienie walczącym o wolną Polskę. Uczestniczył w procesach aresztowanych za przeciwstawienie się prawu stanu wojennego. Narażając własne życie kilkakrotnie  zdecydował się nagrać rozprawy sądowe, wnosząc na salę sądową ukryty pod sutanną magnetofon. Od sierpnia 1980 roku związany był ze środowiskami robotniczymi, aktywnie wspierał także „Solidarność”. Mówiono o nim, że stał się jej duchowym przywódcą. Na jego słynne Msze za Ojczyznę przychodziły tłumy wiernych. Głosił prawo do życia w wolności i sprawiedliwości, protestował przeciw aktom bezprawia i przemocy, co nie podobało się ówczesnym władzom PRL – nieustannie wysyłano pisma urzędowe do hierarchów Kościoła z zarzutami, że kazania głoszone w Kościele godzą w interesy PRL.

Niewygodny święty

Postawa ks. Popiełuszki była krytykowana i szykanowana przez władze PRL, które oskarżały go o działalność antypaństwową. Duchowny był wielokrotnie zastraszany –  zniszczono mu samochód, a także włamano się do jego mieszkania, podrzucając ładunek wybuchowy. Ksiądz Popiełuszko od stycznia do czerwca 1984 roku był przesłuchiwany 13 razy. Raz aresztowany, ale uwolniony po interwencji Kościoła. 19 października 1984 roku, niedaleko miejscowości Górsk, został uprowadzony przez milicjantów. Pobitego do nieprzytomności i skrępowanego księdza sprawcy wrzucili do Zalewu Wiślanego koło Włocławka.

——————————————————————

Więcej zobaczymy w Polsat Viasat Explore od 5 marca , o godz. 20:00.