Co ciekawe, większość neandertalskich ge­nów wpływających na metabolizm tłuszczów ma związek z działaniem naszego mózgu. Jaki? „Tego jeszcze nie wiemy. Ale możliwe, że te geny zmieniły jego budowę” - mówi Philipp Khaitovich, członek zespołu prof. Paabo. Potrzebne będą jednak dalsze badania, by ustalić, czy tak było i jakie znaczenie mogły mieć te zmiany dla naszej ewolucji.

Możliwe, że dały nam np. większą odpor­ność na choroby układu nerwowego. Wskazują na to prace zespołu Lirana Carmala z Uniwer­sytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Jego zda­niem neandertalczycy mieli mniej aktywne geny związane z takimi schorzeniami jak schi­zofrenia, autyzm czy Alzheimer. Gdyby nie oni, być może cierpielibyśmy na te choroby znacz­nie częściej.

Gdzie i kiedy żyli?

 • Neandertalczycy i ludzie mają wspólnego przodka - był nim potomek człowieka wyprostowanego, czyli Homo erectus.
 • Gdy neandertalczycy zamieszkiwali Europę, panowały tu surowe warunki klimatyczne.
 • Żyli w okresie od 600-300 tys. do 35-30 tys. lat temu.
 • Zdominowali terytorium Europy i Azji.
 • Żyli obok Homo sapiens i nagle zniknęli, nie pozostawiając po sobie wielu śladów.

  Nasi nieobecni krewni

  Wszystko więc wskazuje na to, że pocho­dzący z Afryki Homo sapiens był kompletnie nieprzygotowany do podboju świata pod wzglę­dem biologicznym. Udało mu się, bo mnóstwo pożytecznych cech przejął od neandertalczyka. Tylko co się stało z naszym krewnym?

  Dane naukowe wskazują jednoznacznie, że neandertalczycy zniknęli z kart historii około 35-30 tys. lat temu. Hipotez, próbujących to wyjaśnić, było do tej pory mnóstwo. Większość zakładała, że Homo sapiens zepchnął neandertalczyka w nicość - czy to zagarniając teryto­ria łowieckie, czy też po prostu wybijając obcy gatunek do nogi. Badania genetyczne pokazują nam inny scenariusz. Neandertalczycy po pro­stu „wtopili” się w nasz gatunek.

  Dziś każdy z nas ma w sobie do 4 proc. neandertalskich genów. To jednak tylko średnia statystyczna, bo różni ludzie odziedziczyli róż­ne zestawy genów. Gdy zbierze się je wszystkie, okazuje się, że w naszym materiale genetycz­nym zachowało się aż 30 proc. DNA neander­talczyków. Tak przynajmniej wynika z badań prowadzonych przez prof. Reicha.

  Odkrycia i najważniejsze pozostałości

  • 1856r., Neanderthal 1 (Niemcy) - W dolinie Neanderthal po raz pierwszy odnaleziono szczątki kości Homo neanderthalensis.
  • 1908 r., La Chapelle (Francja) - Pierwszy prawie kompletny szkielet neandertalczyka sprzed 60 tys. lat.
  • 1909 r. La Ferrassie (Francja) - Najlepiej zachowana czaszka gatunku – należała do kobiety, która żyła 50 tys. lat temu.
  • 1909 r. Le Moustier (Francja) - Narzędzia kamienne, od których nazwę wzięła tzw. kultura mustierska.