Jezioro błyskawicznie utraciło masy wody. Przyczynę zjawiska zobaczyliśmy dopiero na zdjęciach…

Czy jezioro może utracić gigantyczne masy wody zaledwie w jeden kwartał? Tajemniczy ubytek zasobów wodny w jeziorze Lago Greve w Patagonii zaciekawił naukowców z Japonii, którzy postanowili poszukać przyczyny tego zjawiska.
Jezioro błyskawicznie utraciło masy wody. Przyczynę zjawiska zobaczyliśmy dopiero na zdjęciach…

Lago Greve jest jest jeziorem subglacjalnym znajdującym się w patagońskich Andach. Jest ono zasilane wodami z topniejących lodowców górskich otaczających go niemal z każdej strony. Tego typu zbiorniki wodne są ważnym obiektem badań naukowców, chociażby z tego powodu, że mogą być markerami zmian klimatycznych.

Czytaj też: Topniejące lodowce powodują wzrost poziomu morza? Rozwiązanie 100-letniej zagadki znaleźli w tym miejscu

Do bardzo niepokojącego i trudnego do wytłumaczenia zjawiska doszło w okresie od kwietnia do lipca 2020. Tafla wody Lago Greve opadła aż o 18 metrów w ciągu jednego kwartału – zbiornik w niewyjaśniony sposób utracił w trakcie jednorazowego zrzutu aż 3,7 gigaton wody.

Japońscy naukowcy z Uniwersytetu Hokkaido prześledzili dane satelitarne z tego okresu, próbując znaleźć wyjaśnienie dla tak szybkiego spływu wody z jeziora. Swoimi wnioskami podzielili się na łamach Communications Earth&Environment.

Zdjęcie jeziora w listopadzie 2020. Żółty obszar oznaczający widoczne spadki wody / źródło: Hata S. et al., 2022. https://www.nature.com/articles/s43247-022-00531-5

Dlaczego jezioro utraciło tyle wody w tak krótkim czasie?

Okazało się, że powodem zjawiska było zawalenie się bariery z osadów w pobliżu ujścia jeziora. Naturalny, żwirowo-piaszczysty garb zbudowany zapewne z materiału morenowego uległ erozji, wskutek czego nagle zaczęły być odprowadzane ogromne ilości wody.

Naukowcy wykorzystali szereg metod badawczych, aby dojść do takich wniosków. Nie tylko zdjęcia satelitarne, ale także altimetria, fotogrametria i grawimetria okazały się niezwykle przydatne. Co ciekawe, nagły zrzut wody z Lago Greve wpłynął w niewielkim stopniu na pole grawitacyjne całej Ziemi.

Czytaj też: Szklanka wody, którą pijesz, została już wypita przez 10 innych osób. Mało apetyczne kulisy obiegu wody

Baczne przyglądanie się jeziorom subglacjalnym znajdującym się u czoła górskich lodowców jest bardzo ważne. Nagłe spływy mogą doprowadzić do błyskawicznych powodzi na terenach niżej położonych. Obserwacja stabilności tych zbiorników powinna być priorytetem w wielu regionach świata.