Juliusz Cezar: historia

Ród Cezarów, z którego wywodzi się Gajusz Juliusz Cezar (znany powszechnie jako Juliusz Cezar) od wieków znany był z przodków piastujących ważne urzędy państwowe. Cezarowie nie należeli jednak do najbardziej popularnych i bogatych rodów w Rzymie – choć żyli na godnym poziomie, ustępowali wyżej postawionym rodzinom. Młody Juliusz nie był zainteresowany polityką, skłaniając się raczej ku poezji, aż do czasu zawarcia małżeństwa z córką Korneliusza Cynny, znanego polityka popierającego poglądy popularów – opozycji ówczesnej władzy, dążącej do reform. Cezar przejął poglądy właśnie po teściu, który pomógł mu stawiać pierwsze kroki w świecie polityki. 

Po porażce popularów, Cezar został pozbawiony majątku i wygnany ze stolicy. Udało się jednak ułaskawić go dzięki pomocy znajomych. Młody Juliusz, usiłujący odbudować stracony status i majątek, urządzał uczty i przyjęcia ponad stan – zaczął zapożyczać się specjalnie po to, by dopuszczać się korupcji i przekonywać Rzymian do popierania jego poglądów i działań. W krótkim czasie z niepozornego członka kolegium stał się najwyższym kapłanem.

Kiedy Cezar zbankrutował, zdecydował się postawić wszystko na jedną kartę, przeprowadzając działania wojenne. Po powrocie do kraju ze złupionym majątkiem, zaczął ubiegać się o urząd konsula. Władza przeciwna jego poglądom nie chciała się na to zgodzić – Cezar zawarł więc porozumienie z Krassusem i Gnejuszem Pompejuszem, najbardziej wpływowymi mężczyznami Rzymu, za których sprawą bez problemu przegłosowano jego kandydaturę na konsula.

 

Juliusz Cezar: podboje

Podboje Juliusza Cezara są znane na całym świecie – już jako konsul, Cezar zaczął bezprawnie podbijać Galię. Po całkowitym opanowaniu kraju, wódz dostał się nawet za Ren i do Brytanii – mówi się, że podobnie jak w przypadku Aleksandra Macedońskiego, jego chęć opanowania świata była większa niż zdrowy rozsądek. Kiedy Juliusz usiłował wrócić do kraju i przygotować się na następny podbój, okazało się, że Krauss zmarł, a Pompejusz zdradził sojusz, przechodząc na stronę senatu, postulującego o skazanie Cezara za rozpętanie wojny w Galii bez pozwolenia.

Cezar postawiony przed faktem dokonanym miał do wyboru poddanie się lub rozpętanie wojny domowej. Wybrał drugą opcję, podbijając cały Rzym wraz z wojskiem, z którym opanował wcześniej Galię – właśnie wtedy wypowiedział słynne słowa ,,kości zostały rzucone". Pompejusz, niedawny przyjaciel, a po zdradzie – wróg Juliusza Cezara, zdołał uciec do Grecji, a potem do Egiptu, gdzie został zamordowany. Rzym pozbawiony ostatniego zaraz po Cezarze najważniejszego człowieka należał już tylko do nowego dyktatora.