Już czas ruszyć w pole

Pod Świecinem rozegrała się zwycięska dla strony polskiej bitwa między zaciężnymi wojskami dowodzonymi przez burgrabię krakowskiego Piotra Dunina a Krzyżakami. W programie – oprócz inscenizacji bitwy – turnieje rycerskie, pokazy średniowiecznych rzemiosł, popisy sprawności jeździeckiej i sztuki fechtunku, prezentacje strojów, uzbrojenia, musztry, artylerii, inscenizacja bitwy i zwiedzanie obozu warownego z czasów późnego średniowiecza.

Odtwarzanie wydarzeń historycznych nie jest naszym wynalazkiem. Już w okresie wojen napoleońskich inscenizowano w Hyde Parku wielkie bitwy. Jednak ostatnio w Polsce liczba organizatorów rekonstrukcji i widzów rośnie lawinowo. Bieżący rok będzie bardzo bogaty w imprezy

15 LIPCA GRUNWALD (WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE)

Bitwa pod Grunwaldem 

Coroczna inscenizacja bitwy między sprzymierzonymi siłami polsko-litewskimi prowadzonymi przez króla Władysława Jagiełłę oraz rycerzami zakonu krzyżackiego dowodzonymi przez wielkiego mistrza Ulricha von Jungingen jest już tradycją. Początki imprezy były jednak niepozorne – zaczęło się od Dni Grunwaldu, na które w 1996 r. wójt zaprosił Bractwo Miecza i Kuszy z Warszawy. Natomiast począwszy od 1998 roku, odbywają się regularne widowiska, w których uczestniczą  rycerze z całej Europy – także z Litwy. Ubiegłoroczna rocznicowa (600 lat!) impreza zgromadziła rekordową liczbę widzów. Wielu chętnych nie zdołało dotrzeć na pole bitwy z powodu monstrualnych korków na drogach dojazdowych. 

17 LIPCA SKARŻYSKO-KAMIENNA (WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE)

Bitwa pod Studziankami, 9–16 sierpnia 1944 r.

Inscenizacja w Skarżysku-Kamiennej została przygotowana przez Muzeum Orła Białego oraz SRH AA7 i ma nawiązywać do walk Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte o przyczółek warecko-magnuszewski w 1944 r.

22–24 LIPCA BURKATÓW (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE, POW. ŚWIDNICKI)

Bitwy pod Burkatowem i Lutomią, 21 lipca 1762

Z okazji 249. rocznicy bitwy pod Burkatowem i Lutomią, IR Alt Kreytzen organizuje biwak, na który zaprasza wszystkich chętnych w mundurach osiemnastowiecznych. W programie nocny przemarsz na pole bitwy, zwiedzanie pozostałości fortyfikacji polowych w górach, ćwiczenia i biwak. Część imprezy (w sobotę – atak i zdobycie szańców przez Prusaków) będzie dostępna dla publiczności.

6 SIERPNIA ŚWIECINO (WOJ. POMORSKIE, POW. PUCKI)

Bitwa pod Świecinem, 17 września 1462 roku

14–21 SIERPNIA HEL (WOJ. POMORSKIE, POW. PUCKI)

D-Day Hel (inscenizacja lądowania aliantów w Normandii w 1944 r.)

D-Day Hel to widowisko nawiązujące tematycznie do historii II wojny światowej, a konkretnie do wydarzeń związanych z lądowaniem aliantów w Normandii w 1944 r. W sierpniu lądowały tam także polskie oddziały wchodzące w skład 1. Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka. W widowisku wezmą udział Grupy Rekonstrukcji Historycznej oraz kolekcjonerzy pojazdów militarnych z Polski i Europy. Przez cały tydzień na ulicach Helu będzie można podziwiać blisko 250 uczestników w mundurach historycznych, prawdziwe pojazdy wojskowe z tamtych lat oraz obserwować widowiska ukazujące różne epizody bitewne. Będą one odtwarzane w trakcie dynamicznych inscenizacji w plenerze z użyciem profesjonalnej pirotechniki, dźwięku i światła. Miasto na okres inscenizacji zostaje przemianowane na HelVille. Szeroka plaża stwarza duże możliwości do przeprowadzenia inscenizacji desantu z morza. Do najbardziej spektakularnych widowisk będzie należeć lądowanie amfibii DUKW z żołnierzami.

26–27 SIERPNIA MŁAWA (WOJ. MAZOWIECKIE)

Bitwa pod Mławą, 1–3 września 1939 r.

IV Rekonstrukcja Mława 2011 – bitwa pod Mławą i obrona pozycji mławskiej w 1939 roku – to cykl imprez poświęconych kampanii wrześniowej, których kulminacją jest rekonstrukcja bombardowania Mławy i obrony pozycji mławskiej w Uniszkach Zawadzkich. Po ogłoszonej w marcu 1939 r. mobilizacji północne Mazowsze stało się obszarem operacyjnym armii „Modlin”. W pobliżu miejscowości Mława, w pasie działania 20. Dywizji Piechoty zaprojektowano tzw. Pozycję Mława i Pozycję Rzęgnowo. Na centralnym odcinku działania armii Modlin w pasie działania 20 DP wybudowano pozycję fortyfikacji polowej. Do dziś zachowało się w różnym stanie 55 obiektów żelbetowych. Są to w większości jedno- i dwustrzelnicowe kojce forteczne do ognia tradytorowego ckm oraz kilka zespołów fortyfikacji drewniano-ziemnych. Znaczna część obiektów znajduje się obecnie w lesie i nie jest bezpośrednio widoczna, co uniemożliwia ogarnięcie wzrokiem poszczególnych odcinków jako całości. Poza typowymi okopami strzeleckimi zachowały się również pozostałości po dwóch biernych schronach.

1 WRZEŚNIA  SOCHACZEW (WOJ. MAZOWIECKIE)

Bitwa nad Bzurą, od 9 do 18 września 1939 r.

W Sochaczewie zostanie zorganizowana X jubileuszowa „Rekonstrukcja Bzura 2011”, która przypomni walki żołnierzy Armii Poznań i Pomorze nad Bzurą w 1939 roku. W tym roku organizatorzy chcą szczególnie uczcić zapomnianych bohaterów tamtej bitwy – pionierów i saperów, którzy z narażeniem życia dbali o przeprawy na Bzurze. Abyśmy pamiętali o ich wysiłku, Pionierzy 40 pp przerzucą przez rzekę kładkę wykonaną zgodnie z przedwojennymi wymaganiami technicznymi.  W 1939 roku 14. Pułk Ułanów Jazłowieckich stracił 12 oficerów i ok. 250 szeregowych, rannych zostało 5 oficerów i ponad 200 szeregowych. Za tę kampanię przyznano pułkowi 4 Złote Krzyże Virtuti Militari i 26 Srebrnych, a 47 żołnierzy odznaczono Krzyżem Walecznych.

10 WRZEŚNIA WÓLKA WĘGLOWA K. WARSZAWY (WOJ. MAZOWIECKIE)

Szarża pod Wólką Węglową 14. pułku Ułanów Jazłowieckich, wrzesień 1939 r.

 

W rejonie historycznej szarży 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich pod Wólką Węglową 10 września 2011 roku, zostanie zorganizowana impreza historyczna „Chwała Polskiej Kawalerii”. Jej kulminacyjnym punktem będzie rekonstrukcja szarży pod Wólką Węglową z udziałem 100 koni wystawionych przez grupę rekonstrukcji historycznych. W przededniu wybuchu wojny 1939 r. i podczas niej 14. Pułk Ułanów wchodził w skład Podolskiej Brygady Kawalerii i wraz z nią należał do armii Poznań gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby. We wrześniu, zmierzając ku broniącej się stolicy, płk. Godlewski decyduje się pod Wólką Węglową na przebicie linii niemieckich szarżą i pułk wykonuje ją, dochodząc do Bielan. W szarży przez zaporę ognia artyleryjskiego, karabinów maszynowych i broni ręcznej okopanych Niemców, pułk traci ponad 100 zabitych i wielu rannych, którzy dostają się do niewoli. W koszarach 1. Pułku Szwoleżerów, dokąd pułk został skierowany, przekonano się, że po trzytygodniowych walkach wrześniowych w pułku pozostało 14 oficerów, 29 podoficerów i 388 ułanów oraz tylko 280 koni, 7 ckm, 2 działka ppanc., 5 wozów taborowych i 2 kuchnie polowe.

30 WRZEŚNIA–2 PAŹDZIERNIKA ŚWIDNICA (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)

Zdobycie Świdnicy przez Austriaków, 1 października 1761 r.

W dniach 30 września–2 października miasto Świdnica i IR Alt Kreytzen organizują biwak i widowisko historyczne z okazji 250. rocznicy zdobycia twierdzy świdnickiej przez austriacki korpus feldmarszałka Laudona. W sobotę odbędzie się apel na rynku, przemarsz przez miasto oraz inscenizacja szturmu twierdzy. Obóz wojskowy zostanie udostępniony zwiedzającym.