1914

1928 czerwca - zastrzelenie w Sarajewie austriackiego następcy tronu arcyksięcia Ferdynanda i jego małżonki Zofii przez Gawriła Principa

28 lipca - wypowiedzenie wojny Serbii przez Austro-Węgry

31 lipca - wystosowanie ultimatum Francji przez władze niemieckie

1 sierpnia- wypowiedzenie wojny Rosji przez Niemcy. W sierpniu wojska rosyjskie wkroczyły na teren Galicji i Prus Wschodnich.

2 sierpnia - wkroczenie wojsk niemieckich do Luksemburga

3 sierpnia - wypowiedzenie wojny Francji przez Niemcy

3 sierpnia - wkroczenie wojsk niemieckich na terytorium Belgii

4 sierpnia - ostrzelanie Kalisza przez niemiecką artylerię

4 sierpnia - wypowiedzenie wojny Niemcom przez Wielką Brytanię; początek morskiej blokady Niemiec

5 sierpnia - ogłoszenie neutralności w wojnie przez Stany Zjednoczone

6 sierpnia - Legiony pod dowództwem Józefa Piłsudskiego wyruszyły z Krakowa na teren dawnego Królestwa Polskiego

8 sierpnia - wypowiedzenie wojny Niemcom przez Czarnogórę

14 sierpnia - wkroczenie wojsk francuskich na teren Lotaryngii

18 sierpnia - początek niemieckiej ofensywy na Francję 20 sierpnia zdobycie Brukseli przez wojska niemieckie

21 sierpnia - odwrót wojsk francuskich z Lotaryngii

23 sierpnia - wypowiedzenie wojny Japonii przez Niemcy

23 sierpnia - bitwa pod Mons

26–28 sierpnia początek bitwy pod Tannenbergiem


W tym roku obchodzimy 100-lecie Wielkiej Wojny. Dowiedz się więcej!


28 sierpnia - bitwa morska koło Helgolandu

2 września - opuszczenie Lwowa przez Austriaków

3 września - zajęcie Lwowa przez Rosjan 3 września ewakuacja francuskiego rządu do Bordeaux

6 września - początek bitwy nad jeziorami mazurskimi pomiędzy wojskami niemieckimi a wojskami rosyjskimi 

6–9 września - bitwa pod Marną

12 września - koniec bitwy nad jeziorami mazurskimi

5 października - pierwsza w historii walka powietrzna, której skutkiem było strącenie samolotu

21 października - Turcja zamknęła drogę wodną przez cieśniny Bosfor i Dardanele dla żeglugi

29 października - zaatakowanie rosyjskich wybrzeży przez flotę turecką

2 listopada - wypowiedzenie wojny Turcji przez Rosję, Wielką Brytanię i Francję

3 listopada - zwycięstwo wojsk niemieckich nad wojskami brytyjskimi pod Tangą w Niemieckiej Afryce Wschodniej

5 listopada - wypowiedzenie wojny Turcji przez państwa ententy

5 listopada - zajęcie Cypru przez Wielką Brytanię

12 listopada - Turcja ogłosiła dżihad

8 grudnia - brytyjsko-niemiecka bitwa morska koło Falklandów

17 grudnia - zatrzymanie wojsk rosyjskich przez wojska austriackie pod Limanową

25 grudnia - nalot zeppelinów na Londyn