Jaka byłaby kąpiel w wodzie morskiej sprzed 2 miliardów lat? Nie taką odpowiedź chcieliśmy usłyszeć

Ziemia przed 2 miliardami lat wyglądała zupełnie inaczej. Świat oblewał w dużej części ocean, w którym życie przygotowywało się do prawdziwej eksplozji. A jak gorąca woda była w morzu i czy kąpiel w nim byłaby dla nas bezpieczna? Odpowiedź indyjskich uczonych zaskakuje. Nie taki zły paleoproterozoik, jak go malują?
Jaka byłaby kąpiel w wodzie morskiej sprzed 2 miliardów lat? Nie taką odpowiedź chcieliśmy usłyszeć

Naukowcy z Indyjskiego Instytutu Nauki i Uniwersytetu Tennessee oszacowali temperaturę i skład wody morskiej sprzed 2 miliardów lat. Dokonali tego na podstawie analizy dolomitycznego mułu zebranego ze stanowiska geologicznego w stanie Andhra Pradesh w południowych Indiach. Wyniki opublikowali na łamach czasopisma Chemical Geology.

Czytaj też: Tego nie stworzył człowiek, ani Matka Natura. Tajemnicze jaskinie wykopał prehistoryczny gigant

Badane próbki skał pochodzą w epoki zwanej paleoproterozikiem, która w historii Ziemi trwała od 2,5 do 1,6 mld lat temu. Na świecie istniały wówczas bardzo prymitywne formy życia. Pojawiały się pierwsze eukarionty, ale o organizmach podobnych do tych, które znamy chociażby z paleozoiku (trylobity, amonity, ryby) czy mezozoiku (dinozaury, ptaki) nie było jeszcze mowy.

Kąpiel w oceanie sprzed 2 miliardów lat byłaby możliwe? Odpowiedź zaskakuje

Ocean, który oblewał wówczas spory obszar Ziemi, do niedawna uważany był za bardzo ciepły zbiornik wodny, w którym temperatura dochodziła do 50 st. C. W takich warunkach powstawały maty mikrobialne, czyli laminowane ekosystemy tworzone przez sinice, glony i inne jednokomórkowe eukarionty. Podczas tworzenia się mat dochodziło do wytrącania się minerałów węglanowych, dzięki czemu dzisiaj nawet te najstarsze ekosystemy możemy znajdować w skałach w formie stromatolitów.

Skamieniałości stromatolitu z paleoproterozoiku badane w ramach tego projektu / Zdjęcie: Yogaraj Banerjee

Naukowcy zbadali właśnie tego typu stromatolity sprzed 2 miliardów lat. Jednakże do analizy izotopów węgla i tlenu pobrali również niewielką próbkę dolomitycznego mułu, który znajdował się poniżej w profilu stratygraficznym. Badacze chcieli poznać, jakie warunki w paleoproterozoicznym morzu panowały, zanim zaczęły się masowo pojawiać maty mikrobialne.

Wyniki dwuletnich analiz przyniosły zaskakujące informacje. Woda morska wynosiła w badanych okresie dokładnie 21,8 st. C i była ona lekka. Druga informacja dotyczy tego, że skład izotopowy wody był podobny do tego dzisiejszego. Ponadto informacja o lekkiej wodzie stoi w opozycji do dotychczasowej teorii o ciężkiej wodzie pierwotnego oceanu, która posiadała spory udział izotopu 2H, czyli deuteru.

Czytaj też: Ma 95 milionów lat, choć czas jej prawie nie naruszył. Paleontolodzy trafili na cenną skamieniałość

Wszystko zatem wskazuje, że bez problemu moglibyśmy się wykąpać w takim oceanie sprzed 2 miliardów lat. Ani temperatura, ani skład wody nie stałyby nam na przeszkodzie. Jednak naukowcom nie chodziło tak naprawdę o odpowiedź na nasze tytułowe pytanie, ale by dowiedzieć się, jakie warunki panowały dla rozwoju mat mikrobialnych, od których dalsze formy życia wyewoluowały.

Okazuje się zatem, że… doskonałe, czego dowód mamy w młodszych osadach skalnych pełnych prymitywnych form życia. Teraz uczeni dla potwierdzenia swojej tezy w skali całego globu przeprowadzą badania dolomitycznych mułów z analogicznych osadów znajdujących w innych częściach świata.

Więcej:morzaoceany