Każda półkula mózgu przetwarza inne liczby

Prawa półkula mózgu zajmuje się przetwarzaniem małych liczb, a lewa półkula – dużych liczb. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Imperial College London (W. Brytania).
Każda półkula mózgu przetwarza inne liczby

Do tej pory sądzono, że zdolności numeryczne człowieka są umiejscowione w rejonie kory czołowo-ciemieniowej mózgu. Prawdopodobnie tak jest, ale badacze z Imperial College London właśnie odkryli, że przetwarzaniem poszczególnych liczb zajmują się różne półkule mózgu – prawa specjalizuje się w małych liczbach, lewa operuje liczbami dużymi. Wyniki badania publikuje czasopismo „Cerebral Cortex”.

„Gdy patrzymy na zegarek, prawa strona mózgu przetwarza cyfry od 1 do 6, a lewa strona liczby od 6 do 12” – tłumaczy koordynator badania dr Qadeer Arshad.

Naukowcy przeprowadzili na ochotnikach kilka eksperymentów, w ramach których aktywowali, bądź wyciszali poszczególne półkule mózgu. Jeden z nich polegał na podaniu środkowej liczby z określonego przedziału liczbowego, np. od 22 do 76. Inny obejmował rysowanie tarczy zegara.

Okazało się, że osoby z aktywną prawą stroną mózgu miały tendencję do zaniżania liczb, np. twierdziły, że liczba znajdująca się po środku przedziału 50-100 to 65, a nie 75. Z kolei osoby z pobudzoną lewą półkulą mózgu skłaniały się raczej ku zawyżaniu liczb – w odpowiedziach podawały liczby większe od 75.

Lateralizacja mózgu ujawniła się także w trakcie wykonywania innego zadania – rysowania tarczy zegara. U badanych z aktywną prawą półkulą mózgu cyfry po lewej stronie zegara (od 1 do 6) były większe i bardziej widoczne niż te po prawej. U uczestników z aktywną lewą półkulą zaobserwowano zjawisko odwrotne – to liczby od 6 do 12 były wyraźniejsze.

Badacze podkreślają, że to, czy mózg uzna daną liczbę za dużą lub małą, w dużym stopniu zależy od kontekstu.

„Jeśli ktoś spojrzy na przedział od 50 do 100, liczba 80 będzie wydawała mu się stosunkowo duża, a więc zostanie przetworzona przez lewą część mózgu. Tymczasem, jeśli ktoś spojrzy na przedział od 50 do 300, liczbę 80 zaliczy raczej do małych i to prawa półkula mózgu zajmie się jej przetwarzaniem” – wyjaśnia dr Arshad.

Rezultaty niniejszego badania mogą pomóc w opracowaniu nowych metod leczenia dyskalkulii oraz usprawnieniu rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu.