Kocie straty energii

Płynny, cichy i elegancki chód charakterystyczny dla kota jest dla tego zwierzęcia potężnym pożeraczem energii, pozwala jednak na skuteczniejsze polowanie. Coś za coś…

Miękkie i równe kocie kroki zużywają o wiele więcej energii, niż szybki, długodystansowy bieg psa, który oszczędza zapas energii dzięki powtarzającym się zmianom położenia ciała. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Duke University skupieni wokół Daniela Schmitta, profesora antropologii ewolucyjnej. Obserwowali oni poruszające się na bieżni koty, nagrywając na taśmę wideo sześć czworonogów polujących na zabawki lub kocie smakołyki. 

Większą część swojej energii zwierzęta zużywają na poruszanie się, dlatego — zgodnie z dotychczasową teorią — umiejętność oszczędnego przemieszczania się miała być rzekomo priorytetem ewolucyjnym. W rzeczywistości teoria ta znajduje potwierdzenie w przypadku wielu zwierząt, lecz, jak się okazuje, nie w przypadku kotów. Ewolucja układu ruchowego kotów miała na celu nie tyle efektywną gospodarkę energetyczną ciała, co skuteczniejsze atakowanie myszy lub ptaka dzięki umiejętności niezauważalnego podkradania się do ofiary. 

Psy, podobnie jak ludzie, poruszają się w ten sposób, że punkt ciężkości ciała podnosi się i opada, dzięki czemu zwierzęta te na każdym kroku odzyskują energię kinetyczną. Umożliwia to redukcję pracy mięśni o około 70%. Koty podczas normalnego chodu oszczędzają zaledwie 37% energii. O wiele więcej energii zwierzęta te zużywają, żeby podkraść się do potencjalnej zdobyczy. Jak wykazały obserwacje naukowców, podczas podchodów koty utrzymują swój punkt ciężkości jeszcze bliżej podłoża, przez co ruchy części przedniej i tylnej kociego ciała wyrównują się, umożliwiając płynne poruszanie się. Jedyną wadą takiego sposobu skradania się jest spadek możliwości odzyskiwania energii mechanicznej. 

W zależności od trybu życia gospodarka energetyczna różnych gatunków zwierząt jest różna, i, jak się okazało, niekoniecznie musi być sprawą ewolucyjnie pierwszorzędną. Niektóre ssaki, jak na przykład kot, czerpią więcej korzyści z tego, że są w stanie niepostrzeżenie zbliżyć się do ofiary i zaatakować ją znienacka, niż z umiejętności szybkiego biegu na długie dystanse. JSL

Źródło: news.duke.edu