Tajemnicze powiązania króla Salomona. Z kim współpracował Izrael?

Salomon pojawił się w Biblii, a jego istnienie potwierdzają źródła historyczne. Król Izraela wydawał się mieć zaskakujące powiązania z królestwem Saby.
Tajemnicze powiązania króla Salomona. Z kim współpracował Izrael?

To ostatnie istniało od około XI wieku p.n.e. i obejmowało tereny współczesnego Jemenu. Uznawane za jedno z największych królestw przedislamskich, Saba i jego władcy mogli mieć wyraźne powiązania z Salomonem, czyli królem Izraela. Początki jego państwa również sięgają okolic XI wieku p.n.e.

Czytaj też: Uprawy prowadzili nawet na wydmach. To pierwsza znana farma założona w tak niesprzyjającym środowisku

W 2012 roku Eilat Mazar i inni archeolodzy natrafili na pozostałości siedmiu pitosów, czyli sporych rozmiarów glinianych pojemników służących do przechowywania różnego rodzaju produktów. Wykopaliska sprzed ponad dziesięciu lat miały miejsce w Ofelu, między Miastem Dawida na południu a Wzgórzem Świątynnym na północy. Jeden z pitosów zawierał inskrypcję pochodzącą z X wieku p.n.e. 

Napis ten prawdopodobnie został wykonany w języku sabejskim, a samo naczynie mogło być przeznaczone dla (bądź wykonane przez) przedstawiciela królestwa Saby, który przebywał w Jerozolimie za panowania króla Salomona. Niestety, choć podjęto wiele prób odczytania inskrypcji, to każda z nich przyniosła nieco inne rezultaty. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich rezultatów był fakt, iż napis został uwieczniony w języku należącym do grupy języków kananejskich. 

O powiązaniach królestwa Saby oraz Izraela rządzonego przez króla Salomona miałaby świadczyć inskrypcja umieszczona na glinianym dzbanie zwanym pitosem

Z kolei autorzy publikacji, która trafiła niedawno na łamy Jerusalem Journal of Archaeology, sugerują, jakoby był to język sabejski. Bez względu na to, co dokładnie zapisano na jednym z pitosów, naczynie i umieszczona na nim inskrypcja stanowią potwierdzenie powiązań handlowych i kulturowych między Izraelem rządzonym przez króla Salomona a Królestwem Saby. 

Jeśli zaś chodzi o przypuszczalną treść napisu umieszczonego na pitosie z X wieku p.n.e., to wydaje się, iż przynajmniej jego część jest związana z jednym z czterech składników wymienionych w Biblii i wykorzystywanych do stworzenia mieszanki kadzideł. W myśl najbardziej prawdopodobnego scenariusza gliniany dzban został wyprodukowany w okolicach Jerozolimy, a napis umieszczono na nim przed tym, jak pitos został oddany do wypalenia przez osobę posługującą się językiem sabejskim.

Czytaj też: Wizerunki Jezusa i Maryi w muzułmańskim kraju. Czym są malowidła, które odkryli polscy archeolodzy?

Jak widać, siatka powiązań funkcjonująca w świecie sprzed kilku tysięcy lat była nawet bardziej rozbudowana, niż mogłoby się wydawać. Różne kultury rywalizowały i współpracowały ze sobą, choć potwierdzające to dowody nie zawsze są łatwe do zdobycia. Co ciekawe, królestwo Saba również było wspomniane w Biblii. W III wieku zostało ono podbite przez lud Himjarytów. Z kolei król Izraela, Salomon, zmarł około 931 roku p.n.e.