Laureat trzeciej edycji „The International Banach prize” nagrodzony

Wręczenie 3. Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych odbyło się 12 września 2011 podczas Izraelsko-Polskiego Zjazdu Matematyków w Łodzi.

W spotkaniu inaugurującym Zjazd matematyków wzięło udział ponad 300 uczestników z ponad 100 ośrodków naukowych reprezentujących 24 kraje i 5 kontynentów, a także przedstawicieli świata polityki i władz państwowych.

Tegorocznym laureatem został dr Łukasz Pańkowski, obecnie adiunkt z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wartość nagrody wynosi 20 tys. zł i jest jednym z najwyższych wyróżnień finansowych przyznawanych w dziedzinie matematyki w Polsce.

Dr Łukasz Pańkowski został nagrodzony za pracę pt. „Twierdzenia o łącznej uniwersalności a twierdzenie Kroneckera o aproksymacjach diofantycznych”, przygotowaną pod kierownictwem prof. dr. hab. Jerzego Kaczorowskiego.

– Rozprawa dotyczy analitycznych własności tzw. funkcji dzeta Riemanna, które bezpośrednio związane są z arytmetycznym charakterem liczb naturalnych, a w szczególności liczb pierwszych – powiedział dr Łukasz Pańkowski. – Chciałbym również dodać, że czuję się niezwykle zaszczycony i wyróżniony, że to właśnie mnie przyznano nagrodę sygnowaną nazwiskiem Stefana Banacha – jednego z najwybitniejszych matematyków.

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha została ustanowiona przez firmę Ericpol Telecom, fundatora nagrody, oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Stanowi ona wyraz uznania dla matematyki i roli, jaką ogrywa ona we współczesnym świecie, a także ma na celu popularyzację dorobku Stefana Banacha i polskiej nauki w świecie.

– Chcielibyśmy, żeby Polska była centrum rozwoju nowoczesnych technologii. By tak się rzeczywiście stało, trzeba zacząć od początku. A tym początkiem dla wszelkich nauk inżynieryjnych jest matematyka. Dlatego zależy nam na tym, by zbudować w społeczeństwie przekonanie, że matematyka jest potrzebna i że to nie jest jedynie kula u nogi w postaci trudnej matury, ale coś więcej – podkreśla wiceprezes Ericpol Telecom, Marek Gajowniczek.

Już wkrótce rusza IV edycja Międzynarodowej Nagrody im. Stefana Banacha. Prace będzie można nadsyłać do 31 stycznia 2012 r. Jej finał odbędzie się w dniach 2-7 lipca 2012 r. w Krakowie, podczas 6 Europejskiego Kongresu Matematyki (6ECM).