Ludzkość stanie się cywilizacją typu I za 350 lat. Czy to możliwe?

Skala Kardaszowa opisuje stopień rozwinięcia cywilizacji. Naukowcy oszacowali, kiedy ludzkość może stać się cywilizacją typu I, wykorzystującą pełne zasoby energii dostępne na planecie.
ziemia, kosmos, planeta
ziemia, kosmos, planeta

Cały czas poszukujemy życia pozaziemskiego, ale nic nie wskazuje na to, byśmy mieli znaleźć je w najbliższej przyszłości. Może mamy zbyt mało zaawansowane instrumenty, a może potencjalni kosmici nie chcą mieć z nami kontaktu, gdyż jesteśmy za słabo rozwinięci technologicznie? Wszystko może się zmienić, gdy staniemy się cywilizacją typu I w skali Kardaszowa. Według symulacji nie stanie się to jednak wcześniej niż za 350 lat.

Czym jest skala Kardaszowa?

Skala Kardaszowa to hipotetyczna skala opisująca stopień zaawansowania technicznego cywilizacji. Została zaproponowana w 1964 r. przez rosyjskiego astronoma Nikołaja Kadaszowa, który jako nadrzędne kryterium przyjął ilość energii wykorzystywanej przez daną cywilizację.

Najczęściej spotykany podział dzieli cywilizację na trzy typy: I, II i III. Cywilizacja typu III jest najbardziej zaawansowana – może wykorzystywać zasoby energii całej galaktyki, jest w stanie pozyskiwać energię z gwiazd neutronowych czy czarnych dziur. Ludzkość rozwijająca się w tym tempie, co obecnie, poziom ten osiągnęłaby za ok. 10 000 lat. Cywilizacja typu II potrafi wykorzystywać energię emitowaną przez gwiazdę macierzystą (w naszym przypadku byłoby to Słońce) – ten etap powinniśmy osiągnąć w okolicach roku 2800. Ciekawe jest jednak to, że ludzkość nie jest postrzegana nawet jako cywilizacja typu I, bo ta potrafi wykorzystywać pełne zasoby energii zgromadzone na planecie, a tym samym powstrzymywanie trzęsień ziemi czy huraganów. Zgodnie z najnowszymi symulacjami, poziomu tego nie osiągniemy wcześniej niż za 350 lat.

Ludzkość jest obecnie uważana za cywilizację typu 0 (niewystępującego w oryginalnej skali Kardaszowa). Dlaczego? Okazuje się, że do Ziemi dociera ok. 1016 W energii słonecznej, a my zużywamy 1013 W – w tzw. skali Sagana wynosi to ok. 0,73. Niestety, nie jesteśmy nawet blisko osiągnięcia stadium cywilizacji typu I.

Praca opublikowana na serwisie preprintów arxiv analizuje trzy podstawowe źródła energii wykorzystywane przez ludzkość: paliwa kopalne, energię jądrową i energię odnawialną, a także oblicza ich potencjalny wzrost w czasie. Ludzkość ma szansę stać się cywilizacją typu I, jeżeli skupi się na produkcji energii, ale nie tej pochodzącej z paliw kopalnych, bo wpływają one na zmiany klimatyczne. Naukowcy twierdzą, że nie można stać się cywilizacją typu I bazując na paliwach kopalnych.

Biorąc pod uwagę różne ograniczenia, możliwe jest osiągnięcie przez ludzkość poziomu rozwoju charakterystycznego dla cywilizacji typu I przed rokiem 2372, czyli za ok. 350 lat. To niewątpliwie wyniosłoby ludzkość na zupełnie nowy, wyższy poziom. Trzymamy kciuki za nas wszystkich.