Mądre gołębie

Grupa japońskich naukowców z Uniwersytetu Keio skupiona wokół profesora Shigeru Watanabe z Laboratory of Comparative Cognitive Neuroscience udowodniła, że gołębie Columba livia umieją rozpoznawać obraz przedstawiający ich samych lepiej, niż trzyletnie dzieci. Do tej pory uważano, że zdolność taką posiadają zaledwie ludzie, naczelne, słonie i delfiny.

          Naukowcy zauważyli już wcześniej, że gołębie są w stanie odróżniać dzieła Van Gogha od dzieł Chagalla. Ciekawe doświadczenie, przeprowadzone kilka lat temu przez tych samych naukowców, polegało na tym, że ptaki, które dziobnęły dotykowy ekran komputera z wyświetlonym obrazem Van Gogha, dostawały nagrodę w postaci pokarmu. Niektóre gołębie rozpoznawały styl Van Gogha już po dziewięciu próbach, nawet wtedy, gdy pokazywano im obraz, którego jeszcze nie widziały. Gołębie rozpoznawały dzieło nawet wtedy, gdy naukowcy zakrywali jego część lub komputerowo zmieniali kolory. Trafność odpowiedzi gołębi wyniosła 90%. 

          Tym razem biolodzy postanowili przeprowadzić jeszcze jedno doświadczenie. W tym celu nauczyli oni pięcioro gołębi rozróżniać trzy filmy wideo. Pierwszy przedstawiał gołębia na żywo, niczym odbicie w lustrze, drugi – ruchy, które gołąb wykonał kilka sekund wcześniej, a trzeci – działania ptaka sprzed kilku godzin. Zadanie gołębia polegało na dziobnięciu ekranu w odpowiednią stronę, aby zaznaczyć swój wybór. Najpierw ptaki miały dokonać wyboru pomiędzy pierwszym i trzecim filmem. W tym etapie okazało się, że gołębie częściej wskazywały swoje lustrzane odbicie. Następnie w celu sprawdzenia, czy ptak rozumie, że film przedstawia właśnie jego, gołąb miał wybrać drugi albo trzeci film. Wybór wideo, przedstawiającego ostatnie działania gołębia sprzed kilku sekund, dowodził, że ptak pamięta swoje ruchy i jest zdolny do rozpoznawania siebie samego. 

          Doświadczenie wykazało, że gołębie pamiętają swoje ruchy sprzed 5-7 sekund. Im większe opóźnienie, tym gorsze były wyniki doświadczenia – dokładność wyboru gołębi stopniowo się zmniejszała. Naukowcy powołują się na pracę swoich kolegów z roku 2006, którzy dowiedli, że przeciętny trzylatek nie jest w stanie dokonać takiego wyboru, jak gołębie. Dopuszczalne opóźnienie w przypadku dziecka wyniosło zaledwie 2 sekundy. Wyniki doświadczenia zostały opublikowane w magazynie Animal Cognition.  JSL

  

Więcej:nauka