Małe działania zmieniają świat

Po co tracić czas i pomagać innym? To pytanie prawdopodobnie stawia sobie wielu młodych – i nie tylko – ludzi. 2 września w Pawilonie, który rozstawiony zostanie na warszawskim pl. Defilad w związku z obchodami Europejskiego Roku Wolontariatu, młodzież będzie mogła znaleźć na nie odpowiedź. Tego dnia Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, koordynator wydarzenia, będzie przekonywała młodych ludzi do tego, że praca na rzecz społeczeństwa, choć nieodpłatna, może przynieść wiele korzyści.

– Choć z badań, które w maju 2011 przedstawił CBOS, wynika, że najbardziej aktywną grupą społeczną jest młodzież i studenci, to nadal prezentowane liczby nie są oszałamiające. Aktywność wolontariacka wciąż posiada niski prestiż w świadomości społecznej i dlatego młodzi ludzie niechętnie się jej podejmują. Sytuacja poprawiła się trochę w momencie, gdy w gimnazjach wprowadzono punkty za wolontariat pomagające dostać się do wybranego liceum – mówi dyrektor Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”, Tomasz Bratek – Smutne jest jednak to, że w momencie, gdy aktywność wolontariacka przestaje być „nagradzana” automatycznie się ona zmniejsza. Badania Janusza Czapińskiego pokazują, że młodzi Polacy są najbardziej zaangażowani społecznie na początku edukacji szkolnej, w wieku 11-15 lat. Z momentem rozpoczęcia nauki w szkole średniej odsetek ten systematycznie spada, co przekłada się później na ich brak zainteresowania działaniami społecznymi w życiu dorosłym. Podczas Dnia Wolontariatu Młodzieżowego chcemy pokazać młodym ludziom, że wolontariat to nie tylko „małe działania, które zmieniają świat”, lecz także możliwość zdobycia konkretnych umiejętności, które są wysoko cenione na rynku pracy.

Współczesny świat dostarcza młodzieży tyle alternatyw, że wolontariat i bezpłatna praca na rzecz innych może nie mieć najlepszych skojarzeń. Dlatego tak ważna jest możliwość pokazania młodym ludziom, jakie korzyści mogą płynąć ze społecznego zaangażowania. 2 września w Pawilonie będą prowadzone warsztaty mówiące m.in. o tym, że wolontariat może pomóc w rozwoju własnych pasji i być dobrym startem w dorosłe życie. Te z pozoru oczywiste kwestie są przekonujące zwłaszcza wówczas, gdy opowiadają o nich młodzi ludzie uczestniczący w projektach społecznych i aktywnie działający na rzecz innych. Odwiedzający Pawilon będą mieli więc okazję spotkania się m.in. z wolontariuszami, którzy udzielali się społecznie za granicą dzięki dofinansowaniu z programu „Młodzież w działaniu” – akcja 2 Wolontariat Europejski.

W Pawilonie będzie można porozmawiać również przedstawicielami organizacji rekrutujących ochotników i dowiedzieć się, na czym polega praca wolontariusza w każdej z nich i jakie są wobec niego oczekiwania. Wśród programów i instytucji, z których działaniami będzie można się zapoznać znalazły się, m.in. Polski Czerwony Krzyż, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wolontariat studencki – Projektor, Erasmus Student Network Polska, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Koordynator tego dnia – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – przewidział dla osób odwiedzających. Pawilon jeszcze jedną atrakcję. Przez cały dzień wolontariusze wraz z przechodniami tworzyć będą gigantyczne, wolontariackie graffiti przed Pałacem Kultury i Nauki,  które ma dowodzić, że „małe działania zmieniają świat”.