Małopolska Noc Naukowców- studenci Politechniki Warszawskiej prezentują bolidy przyszłości

W tym roku Shell Polska, jako pierwsza firma w swej branży, aktywnie włącza się w program Małopolskiej Nocy Naukowców.

Jako Partner Wspierający zaprezentuje szerokiej publiczności nie tylko swoje zaawansowanie technologiczne w dziedzinie  wirtualnych platform zarządzania i nauczania, czy technologii paliwowych, ale również zaangażowanie w sferze inwestycji edukacyjnych i ekologicznych. 

Jednym z punktów programu będzie spotkanie ze studentami Politechniki Warszawskiej, którzy zaprezentują swój bolid zbudowany na międzynarodowy konkurs Shell Eco Marathon (III miejsce na finale w Niemczech). Ich prototyp przejechał blisko 700 km na 1 litrze paliwa!

Tegoroczna V. edycja Malopolskiej Nocy Naukowców odbywająca się 23 WRZEŚNIA 2011  stanowi część ogólnoeuropejskiej inicjatywy Komisji Europejskiej realizowanej w ramach 7. Programu Ramowego.  Główną ideą wydarzenia jest popularyzacja nauki wśród mieszkańców Małopolski, a także przybliżenie dzieciom i młodzieży zawodu naukowca, zachęcenie ich do wybrania kariery naukowej.

Jak zapewnia koordynator Wydarzenia –Urząd Marszałkowski Województwa Małpolskiego – impreza ta wpisuje się w świętowanie „zarówno tych ważnych odkryć naukowych, jak 100-lecie przyznania Marii Skłodowskiej – Curie nagrody Nobla w dziedzinie chemii, 100-lecie odkrycia jądra atomowego przez Ernesta Rutherforda, jak i mniej oficjalnych jak np. jubileusz 500 – lecia przybycia pierwszej świnki morskiej do Europy.”

Więcej informacji o programie Shell na oficjalnej stronie imprezy: http://www.nocnaukowcow.malopolska.pl/