Manuskrypt Wojnicza bliski pokonania. Wiemy, o czym była tajemnicza księga licząca setki lat

Manuskrypt Wojnicza to być może najbardziej zagadkowa księga, jaką widział świat. Datowanie sugeruje, że pochodzi ze średniowiecza, ale już kwestie takie jak tożsamość autora, wykorzystany przez niego język czy treść samych zapisków pozostawały wielką niewiadomą.
Manuskrypt Wojnicza bliski pokonania. Wiemy, o czym była tajemnicza księga licząca setki lat

Ostatnie badania mające na celu uzyskanie odpowiedzi na te pytania nie przyniosły może kompletnego przełomu, ale z pewnością powinny ułatwić zrozumienie kilku kwestii. Publikacja na ten temat została zamieszczona na łamach Social History of Medicine. Czego dowiedzieliśmy się w sprawie manuskryptu zakupionego w 1912 roku przez Michała Wojnicza od jezuitów z Frascati?

Czytaj też: Współrzędne Piramidy Cheopsa są zgodne z prędkością światła. Niebywałe powiązanie

Do tej pory naukowcy rozpoznali różnego rodzaju symbole czy ilustracje. Znalazły się wśród nich rysunki ukazujące nagie kobiety, planety, gwiazdy, rośliny czy znaki zodiaku. W toku prowadzonych ekspertyz pojawiła się też teoria, jakoby Manuskrypt Wojnicza był dziełem nie pojedynczego autora, lecz co najmniej pięciu różnych osób. 

Teraz naukowcy mówią natomiast o wyraźnym skupieniu autora bądź autorów na kwestiach seksualnych. Miłosne uniesienia są częstym motywem widocznym na poszczególnych stronach i obejmują nie tylko same akty seksualne, ale również ich konsekwencje w postaci ciąży. Członkowie zespołu badawczego postanowili przekonać się, czy tego typu rysunki mogły być w jakiś sposób powiązane ze średniowiecznymi procedurami medycznymi.

W oparciu o datowanie metodą radiowęglową skórzanej oprawy naukowcy stwierdzili, że Manuskrypt Wojnicza mógł powstać w pierwszej połowie XV wieku

Skąd w ogóle wiadomo, ile lat ma Manuskrypt Wojnicza? Istotną wskazówkę stanowi w tym przypadku fakt, iż zwierzęce skóry, w które został oprawiony, poddano datowaniu metodą radiowęglową. Wyniki zasugerowały, iż zwierzęta te musiały zostać zabite między 1404 a 1438 rokiem, dlatego można założyć, że księga powstała w pierwszej połowie XV wieku. W podobnym okresie działał bawarski lekarz, Johannes Hartlieb. 

W swoich pracach często poruszał pokrewne tematy, a zarazem wykorzystywał różnego rodzaju szyfry i tajne alfabety. Część z tych zapisków udało się odczytać, w tym liczący 21 linijek dokument. Niestety, sam Manuskrypt Wojnicza pozostaje znacznie większym wyzwaniem. Wydaje się, iż autor bądź autorzy stosowali szyfrowanie w celu oszukania ówczesnej cenzury.

Czytaj też: Szyfr Zodiaka wreszcie rozpracowany. O czym pisał słynny seryjny morderca?

Poruszane tematy zaliczane były bowiem do tabu i z pewnością nie mogłyby trafić do społeczeństwa w formie łatwo dostępnych notatek. Być może zapisane informacje ukryto więc w formie kodu zrozumiałego wyłącznie dla bardzo wąskiego grona wtajemniczonych osób, na przykład lekarzy. Z drugiej strony, to głównie domysły, a twardych wniosków nie uda się wyciągnąć bez odczytania samego manuskryptu. Eksperci głowią się nad tym zadaniem od lat.