Przeprowadzono już wiele badań dotyczących toksyczności dymu papierosowego. Wiadomo, że zawiera on 4000 substancji chemicznych, z których 60 to substancje rakotwórcze. Różnica pomiędzy tytoniem a marihuaną polega na tym, że szkodliwość tej ostatniej do tej pory nie została dokładnie zbadana – twierdzi jeden z autorów badania, Rajinder Singh.

Brytyjscy naukowcy z University of Leicester za pomocą chromatografii cieczowej oraz spektrometrii mas zbadali toksyczność aldehydu octowego, który jest obecny zarówno w tytoniu, jak i w marihuanie. Jak się okazało, dym marihuany zawiera 400 związków chemicznych, a 60 spośród nich to kannabinoidy. Marihuana jest mniej łatwopalna niż tytoń (w związku z czym jest z nim często mieszana), zawiera więc o 50% więcej rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, łącznie z naftalenem, benzantracenem i benzopirenem, niż dym tytoniowy. 

Naukowcy podkreślają, że palacze marihuany zazwyczaj zaciągają się jej dymem jeszcze głębiej, niż palacze tytoniu. Taki sposób palenia jeszcze bardziej obciąża układ oddechowy. 3-4 skręty z marihuaną na dobę dają ten sam efekt, co 20 tradycyjnych papierosów w takim samym odcinku czasu. Badacze opublikowali wyniki swoich badań w magazynie Chemical Research in Toxicology. 

Warto również przeczytać o związku pomiędzy paleniem marihuany a schizofrenią. JSL

źródło: www2.le.ac.uk