Marihuana uszkadza DNA

Substancje toksyczne zawarte w dymie z papierosów mogą, jak wiadomo, prowadzić do uszkodzeń DNA i zwiększać ryzyko zachorowania na raka płuc i innych nowotworów. Wcześniej naukowcy nie mieli pewności, że podobne skutki pociąga za sobą palenie marihuany. Dzisiaj potwierdzają to podejrzenie wyniki najnowszych badań.

Przeprowadzono już wiele badań dotyczących toksyczności dymu papierosowego. Wiadomo, że zawiera on 4000 substancji chemicznych, z których 60 to substancje rakotwórcze. Różnica pomiędzy tytoniem a marihuaną polega na tym, że szkodliwość tej ostatniej do tej pory nie została dokładnie zbadana – twierdzi jeden z autorów badania, Rajinder Singh.

Brytyjscy naukowcy z University of Leicester za pomocą chromatografii cieczowej oraz spektrometrii mas zbadali toksyczność aldehydu octowego, który jest obecny zarówno w tytoniu, jak i w marihuanie. Jak się okazało, dym marihuany zawiera 400 związków chemicznych, a 60 spośród nich to kannabinoidy. Marihuana jest mniej łatwopalna niż tytoń (w związku z czym jest z nim często mieszana), zawiera więc o 50% więcej rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, łącznie z naftalenem, benzantracenem i benzopirenem, niż dym tytoniowy. 

Naukowcy podkreślają, że palacze marihuany zazwyczaj zaciągają się jej dymem jeszcze głębiej, niż palacze tytoniu. Taki sposób palenia jeszcze bardziej obciąża układ oddechowy. 3-4 skręty z marihuaną na dobę dają ten sam efekt, co 20 tradycyjnych papierosów w takim samym odcinku czasu. Badacze opublikowali wyniki swoich badań w magazynie Chemical Research in Toxicology. 

Warto również przeczytać o związku pomiędzy paleniem marihuany a schizofrenią. JSL

źródło: www2.le.ac.uk