Masz stłuczkę? Sprawdź, co powinieneś natychmiast zrobić

Nikt nie jest idealny. Żyjemy w pośpiechu, stresie, rozpraszani tysiącami bodźców. Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków jest właśnie nasze rozkojarzenie. Chwila nieuwagi i nieszczęście gotowe. Co należy zrobić, gdy zawiedzie nas czujność i przydarzy nam się zderzenie z innym samochodem na drodze?

 

Rozmiar ma znaczenie

 

Wszystko zależy od skali wypadku. Jeśli na miejscu są osoby ranne, musimy najpierw wezwać pogotowie. W przypadku gdy ktoś z uczestników stłuczki prowadził samochód pod wpływem alkoholu lub popełnił inne przestępstwo, na miejscu bezwzględnie powinna pojawić się policja. Jeśli kolizja była niewielka, nikt nie został ranny, nie było przestępstwa, a uczestnicy zgadzają się co do winy (lub jej braku) jednego z nich, wtedy policji wzywać nie trzeba. Warto sfotografować miejsce wypadku, żeby – w przypadku nieporozumień – łatwiej było ustalić winnego zdarzenia.

 

Oświadczenie

 

Na miejscu stłuczki musimy spisać oświadczenie. Wzór tego dokumentu można znaleźć na stronach Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jeśli nie mamy go przy sobie, wystarczy zwykła kartka. W dokumencie spisanym w dwóch egzemplarzach na miejscu wypadku muszą znaleźć się podstawowe dane osób, które brały udział w zdarzeniu – te znajdujące się w dowodzie osobistym – oraz adres korespondencyjny czy telefon kontaktowy, a także dane właścicieli pojazdów (jeśli są inni niż prowadzący) i numery polisy OC. W takim piśmie należy też możliwie szczegółowo omówić przebieg zdarzenia (miejsce, data, godzina). Nie należy zapomnieć też o ewentualnych świadkach wypadku.
Ze spisanym dokumentem należy udać się do swojego zakładu ubezpieczeń, który zweryfikuje autentyczność zdarzenia i rozsądzi o podstawie do wypłaty odszkodowania.

 

Ubezpieczenie

 

Aby bezproblemowo zlikwidować szkody powstałe w wyniku stłuczki, należy zgłosić się do swojego ubezpieczyciela. Bezwzględnie ważne jest ubezpieczenie OC – już zwykła jazda bez tego dokumentu skutkuje nałożeniem kary. Brak tego ubezpieczenia w sytuacji stłuczki oznacza gigantyczne koszty w sytuacji, gdy to my zawiniliśmy: będziemy zmuszeni zapłacić karę oraz pokryć koszt naprawienia szkód, jakich doznała druga strona. Sprawca może liczyć na pieniądze tylko w wypadku, gdy posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i autocasco (AC). Z ubezpieczenia OC opłacane są natomiast koszty leczenia pasażerów sprawcy i szkody drugiej strony wypadku.

Koszt OC jest różny w zależności od bardzo wielu zmiennych parametrów. Aby zapoznać się ze stawkami polis wykorzystaj

kalkulator OC, który zestawia ofertę najważniejszych firm sprzedających ten rodzaj ubezpieczenia.
 

Więcej:News