Mięso za seks

Samce szympansów, które regularnie dzielą się łupem ze swoimi samicami, uprawiają seks o wiele częściej, niż ich skąpi towarzysze.

Naukowcy z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maksa Plancka zauważyli, że samice szympansów są łase na prezenty — z samcami, które przynoszą im część swojej zdobyczy, przedstawicielki płci pięknej chętniej oddają się cielesnym przyjemnościom. Naukowcy już od pewnego czasu badają, jakie kryteria obierają samice szympansów, wybierając godnego siebie partnera do rozmnażania się, a także próbują odpowiedzieć na pytanie, dlaczego polujące samce dzielą się łupem z samicami. Niedawno zagadka ta została rozwiązana. Badacze zaobserwowali, że samice niebiorące udziału w polowaniu obdarowywane są przez samców częścią łupu. Takie zachowanie zapewnia szympansom większą liczbę potomstwa, zgodnie z opracowaną przez badaczy teorią “Seks w zamian za mięso”.

Teorię tę potwierdzili Cristina M. Gomes i Christophe Boesch w Parku Narodowym Tai na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Po raz pierwszy naukowcy przeprowadzili długofalowe badania nad kopulacją szympansów, wykazując, że samice częściej i chętniej kopulują z samcami, którzy przynajmniej raz podzielili się z nimi zdobyczą. Kopulacje z partnerkami w czasie owulacji nie wchodziły w rachubę, gdyż z tymi samicami szympansy zawsze chętnie się dzielą. Jednakże naukowcom udało się ustalić związek pomiędzy męskim sukcesem płciowym a dzieleniem łupu — związek ten istniał, lecz wyłącznie wtedy, gdy samiec dzielił się z samicą przez dłuższy okres. Co więcej, samice otrzymywały prezenty nawet wtedy, gdy od ostatniej kopulacji minęło już sporo czasu. Zachowanie takie przynosi korzyści obu stronom —  podwaja sukces reprodukcyjny samca, lecz również umożliwia samicy zdobycie lepszych kąsków bez konieczności brania udziału w ryzykownych polowaniach. Jest to kolejny dowód na umiejętność przewidywania przyszłości, jaką posiadają naczelne, o jakiej niedawno pisaliśmy.

Analogiczne zachowanie zaobserwować można wśród ludzi. Mężczyźni sukcesu od zawsze — czy to w historycznych społecznościach zbieracko-łowieckich, czy w dzisiejszym społeczeństwie – podbijali serca większej ilości kobiet i w ten sposób zapewniali, że więcej potomków przyjdzie na świat. Najbliżsi krewni człowieka – szympansy – postępują podobnie. JSL

źródło: www.mpg.de