MNiSW z nowym informatorem dla kandydatów na studia

Nowy serwis Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego to pierwsza w Polsce interaktywna baza prezentująca ofertę wszystkich 435 uczelni.

Chcesz studiować informatykę, historię albo budownictwo? Sprawdź, jaka uczelnia oferuje te studia i jak oceniają je eksperci. 

– Młodzi ludzie coraz rozważniej podejmują decyzje o ich dalszej edukacji. Zastanawiają się, która uczelnia zagwarantuje im najwyższą jakość kształcenia zgodnie z ich zainteresowaniami, po jakich studiach mają szansę znaleźć wymarzoną pracę – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Minister nauki zaprezentowała wersję testową portalu wybierzstudia.nauka.gov.pl, który pomoże przyszłym studentom w wyborze uczelni i kierunku. – Chcemy, by portal był jak najbardziej użyteczny, pełen informacji, a jednocześnie łatwy w obsłudze. Dlatego zaczynamy konsultacje z uczelniami i zbieramy uwagi od użytkowników. Oficjalnie portal wystartuje 30 września. Będzie on integrować informacje z różnych źródeł, tak aby młodzi ludzie wybierając studia mogli dowiedzieć się jak najwięcej o wybranym kierunku – zapowiada minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Nowy portal MNiSW jest adresowany przede wszystkim do licealistów. Pomoże im wybrać studia zgodne z zainteresowaniami, dostosować wybór przedmiotów maturalnych do wymagań uczelni czy znaleźć studia w pobliżu miejsca zamieszkania. Dostępne będą również informacje, jakie kierunki zostały wyróżnione przez Polską Komisję Akredytacyjną, a które z powodu negatywnej oceny zawieszają nabór czy nawet zostaną zlikwidowane. Portal będzie też informować o tym, jakie są oceny Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych dotyczące potencjału naukowego, a także pokaże, które jednostki cieszą się mianem Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących.

Więcej na stronie: wybierzstudia.nauka.gov.pl