Moc wydarzeń w Muzeum Powstania Warszawskiego

Zapraszamy na uroczyste przekazanie archiwum Stanisława Jankowskiego „Agatona” do Archiwum Akt Nowych, które odbędzie się 4 października w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Jest to niezwykle cenny zbiór oryginalnych dokumentów zawierający zarówno materiały dotyczące szkolenia Cichociemnych, Oddziału II (wywiad i kontrwywiad) Komendy Głównej Armii Krajowej, jak i odbudowy Warszawy po zakończeniu II wojny światowej. Do Archiwum Akt Nowych zostanie przekazany także oryginalny dziennik pracowni M.D.M., opracowany przez Józefa Sigalina i Stanisława Jankowskiego.

Tego samego dnia o godz. 11.00 rozpocznie się dwudniowa (4-5 października) konferencja naukowa „Działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza struktur Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945”, poświęcona niezbadanym dotąd aspektom działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej oraz nieznanym informacjom zgromadzonym na temat Armii Krajowej przez niemieckie struktury okupacyjne. Ważnym elementem konferencji będzie opisanie działalności legalizacyjnej struktur podziemnych w okresie II wojny światowej. Szczegółowe informacje przesyłam w załączniku – „2012.09.27_Konf.Naukowa”

Organizatorami konferencji naukowej są: Archiwum Akt Nowych, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. i Muzeum Powstania Warszawskiego. Wstęp na konferencję naukową z zaproszeniami.

Od 3 października zapraszamy także na wystawę „Kryptonim legalizacja”, gdzie można będzie zobaczyć fałszywe dokumenty i banknoty, pieczątki, matryce, czy laskę-skrytkę do przenoszenia tajnej dokumentacji. Na wystawie udostępniona zostanie specjalna maszyna, przy pomocy której można odczytać dokumenty pomniejszone do rozmiaru kilku milimetrów. Szczegółowe informacje przesyłam w załączniku „2012.09.27_wystawa_Kryptonim”

Głównymi organizatorami wystawy są: Muzeum Powstania Warszawskiego i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Wernisaż wystawy odbędzie się 2 października o godz. 18.00 w Muzeum Powstania Warszawskiego. Wstęp z zaproszeniami. Dziennikarze wstęp wolny.

 

PROGRAM:

4 października, godz. 10.30 – Briefing prasowy (Sala z Liberatorem, Muzeum Powstania Warszawskiego), w którym udział wezmą: Jan Ołdakowski – dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Krzysztof Żarnotal – Prezes Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., dr Tadeuszu Krawczak – dyrektor Archiwum Akt Nowych, płk Stanisław Oleksiak – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, Piotr Śliwowski – szef Sekcji Historycznej MPW oraz Mariusz Olczak – kierownik Oddziału V AAN.

 4 października, godz. 11.00 – otwarcie konferencji naukowej „Działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza struktur Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945”.

godz. 11.20 – uroczyste przekazanie przez rodzinę archiwum Stanisława Jankowskiego „Agatona” do Archiwum Akt Nowych.

4-5 października – Konferencja naukowa „Działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza struktur Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945”.

5 października, godz. 13.00 – 13.30 – Promocja niepublikowanych wspomnień Szefa Wywiadu Okręgu Warszawskiego AK Henryka Trojańczyka krypt. „Miecz”, „Plenipotent”, „Pomocnik”.