Mrówki są wszędzie. Ile właściwie jest ich na świecie?

Mrówki to fascynujące zwierzęta. Naukowcy w końcu oszacowali, ile właściwie jest ich na świecie. Uprzedzając fakty – ta liczba jest trudna do wyobrażenia.
Mrówki to naprawdę fascynujące zwierzęta /Fot. Pixabay

Mrówki to naprawdę fascynujące zwierzęta /Fot. Pixabay

Ile jest gwiazd na niebie? Ile ziaren piasku znajduje się na Saharze? Ile mrówek żyje na Ziemi? To pytania, które często możemy usłyszeć od dziecka i wydaje się, że w większości przypadków pozostają one bez odpowiedzi. Wykorzystując nowoczesne metody modelowania matematycznego, na niektóre z wyżej wymienionych można próbować odpowiedzieć. Zespół naukowców z Uniwersytetu w Würzburgu pod kierunkiem dr Patricka Schultheissa i dr Sabine Nooten skupił się na kwestii liczebności mrówek. Uczeni mają dla nas konkretną liczbę. Szczegóły opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS).

Mrówki jak 1/5 ludzkości

Mrówek na Ziemi jest naprawdę sporo. Choć nie ma pewności, czy przytoczona liczba jest prawidłowa (prawdopodobnie nigdy tego nie będziemy wiedzieć), to jest to 20 biliardów, czyli 20 z 15 zerami. Żywych osobników jest nieco mniej, bo “zaledwie” 3 biliardy – to oznacza, że pozostałość stanowią martwe owady.

Czytaj też: Mrówki z niesamowitą umiejętnością. Żadne inne zwierzę nie byłoby w stanie tego znieść

Dr Sabine Nooten mówi:

Według naszych szacunków globalna populacja mrówek wynosi 20 x 1015 – czyli 20 biliardów osobników. To dwudziestka z 15 zerami, co jest trudne do uchwycenia i docenienia. Ale to naprawdę dużo owadów.

Nieco łatwiej uzmysłowić sobie tę liczbę, jeżeli obliczymy biomasę zwierząt. Wynosi ona 12 megaton suchego węgla. Przekracza ona łączną biomasę dzikich ptaków i ssaków, odpowiadając ok. 1/5 biomasy ludzkości. Można zatem stwierdzić, że mrówki naprawdę są wszędzie.

Aby obliczyć liczbę mrówek, naukowcy przyjrzeli się 500 różnym pracom dotyczących tych owadów i połączył je w bazie danych. Ciekawa jest nie tylko liczebność mrówek, ale również ich rozmieszczenie.

Wiadomo, że mrówki zamieszkują prawie wszystkie siedliska, pomijając regiony polarne. Ale gdzie jest ich najwięcej? Oczywiście w tropikach! Ważna jest także sama charakterystyka lokalnego ekosystemu. Lasy i regiony jałowe zamieszkuje największa liczba okazów, natomiast znacznie rzadziej mrówki nawiedzają obszary silnie zmienione przez człowieka. Nie jest tajemnicą, że mrówki nie przepadają za centrami zatłoczonych miast.

Czytaj też: Mrówki niczym sieci neuronowe? Ich kolonie robią coś niebywałego

Dr Patrick Schultheiss doaje:

Na hektar mrówki przemieszczają do 13 ton masy gleby rocznie. Mają więc ogromny wpływ na utrzymanie cyklu składników odżywczych, a także odgrywają decydującą rolę w dystrybucji nasion roślin.

Ale mrówki to nie tylko sprzymierzeńcy. Czasami wpływ aktywności owadów może być negatywny. Istnieją gatunki inwazyjne, jak mrówki ogniste, które wpływają na lokalną różnorodność biologiczną i powodują realne szkody. Potrafią naprzykrzać się także ogrodnikom, powodując niszczenie upraw i zmniejszenie plonów.