Multibody Dynamics 2009

Konferencja Multibody Dynamics 2009 – Multibody Dynamics 2009

Prof. nzw. dr hab. Janusz Frączek, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2009
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Skąd pomysł, żeby zorganizować konferencję MULTIBODY DYNAMICS 2009 właśnie na Politechnice Warszawskiej?

Konferencja ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics odbyła się dotychczas trzy razy, kolejno w Lizbonie, w Madrycie i w Mediolanie. We wszystkich braliśmy udział. Ostatnia z nich zgromadziła ponad 200 uczestników i była to największa w Europie konferencja w swojej tematyce. W uznaniu wkładu naukowców polskich w rozwój dyscypliny oraz wskutek naszych długotrwałych starań udało się uzyskać zgodę na organizację kolejnej edycji konferencji w roku 2009 w Warszawie. Mamy nadzieję zgromadzić największe autorytety w dziedzinie i dużą liczbę uczestników. Nie mamy wątpliwości, że jest to także szansa na dobrą promocję Warszawy, Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.

Czy może Pan przybliżyć tematykę konferencji?

Multibody Dynamics można przetłumaczyć na język polski jako „dynamika układów wieloczłonowych”. Dyscyplina ta zajmuje się uniwersalnymi metodami modelowania i analizy układów mechanicznych, biomechanicznych, mechatronicznych, które – niezależnie od ich różnorodnej budowy i zastosowań – można analizować w ten sam sposób. Przykłady takich układów to pojazdy samochodowe, pociągi, samoloty, roboty. Wyniki badań wykorzystuje się także np. w ortopedii, w modelowaniu łańcuchów białkowych, w badaniach sportowych, w animacjach i grach komputerowych. Ze względu na szeroki obszar zastosowań dyscyplina ta jest przedmiotem zainteresowania wielu ośrodków na świecie.

Jakiej frekwencji się spodziewacie i jaki jest cel konferencji?

Na podstawie liczby zakwalifikowanych prac przewidujemy, że w obradach weźmie udział około 220 uczestników z całego świata, którzy przedstawią ponad 170 referatów.
Podstawowym celem konferencji jest dzielenie się doświadczeniami. Będzie to świetna okazja do dyskusji i wymiany poglądów na temat wyników badań naukowych. To ważne, aby dyskutować i weryfikować wyniki badań z najlepszymi. A drugi nasz cel to promocja specjalistów polskich, ponieważ badaniami w dziedzinie układów wieloczłonowych zajmuje się kilka ośrodków naukowych w Polsce. Mamy także nadzieję, że w jak najlepszym świetle pokaże się nasz Wydział i nasza macierzysta Uczelnia.

Czy może Pan krótko opisać przygotowania do konferencji?

Nad organizacją konferencji pracujemy od ponad roku, a szczególnie intensywnie od kilku miesięcy. Obrady będą się odbywać w pięknym Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Organizacją konferencji od strony technicznej zajmuje się zespół młodych ludzi, moich współpracowników i doktorantów. Zgłoszone prace – w sumie około 250 – były recenzowane przez Komitet Naukowy, w którym udało nam się zgromadzić dwudziestu wybitnych specjalistów z całego świata. Wagę konferencji najlepiej podkreśla fakt, że na uczestnictwo w Komitecie Honorowym wyrazili zgodę Prezes PAN Prof. Michał Kleiber, JM Rektor PW Prof. Włodzimierz Kurnik oraz Senator RP Prof. Edmund Wittbrodt. Wspiera nas także Warsaw Convention Bureau. Uzyskaliśmy również pomoc od sponsorów polskich i zagranicznych, których listę można zobaczyć na stronie konferencji

Więcej:nauka