Muzeum Narodowe w Warszawie w Google Street View

Muzeum Narodowe w Warszawie udostępni część swoich zbiorów na platformie Google Cultural Institute.

W ten sposób Muzeum Narodowe w Warszawie dołączy do 130 muzeów, galerii i placówek z całego świata, których wnętrza można oglądać dzięki Google Street View. Są to m.in. Biały DomMetropolitan Museum of Art w Nowym Jorku czy paryskie Musée d’Orsay.

Za pomocą specjalnego wózka wyposażonego w system aparatów fotograficznych zespół Street View zrobił zdjęcia trzem ekspozycjom z Muzeum Narodowego. Za kilka miesięcy każdy internauta będzie mógł  wziąć udział w wirtualnym spacerze zwanym Museum View i zobaczyć słynne ekspozycje warszawskiego Muzeum.

Za pomocą Museum View internauci będą mogli obejrzeć blisko 3550 m2 Muzeum Narodowego w Warszawie i bez kolejki obejrzeć 983 obiekty znajdujące się w muzealnych galeriach, m. in. ponad 600 eksponatów z nowo otwartej Galerii Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego. Dzięki Google Street View internauci będą mogli podziwiać najpiękniejsze skarby cywilizacji nubijskiej rozwijającej się ponad 1500 lat temu na terenach dzisiejszego północnego Sudanu. Przedstawienia świętych, archaniołów i nubijskich biskupów pochodzą z odkrytego przez polskich archeologów kościoła katedralnego w mieście Faras. Odkrycie polskich badaczy zostało okrzyknięte cudem w Faras, a ze 120 uratowanych przez archeologów przedstawień malarskich, 67 znajduje się dziś w Muzeum Narodowym w Warszawie i będzie dostępnych również na zdjęciach Museum View.

W Galerii Sztuki Średniowiecznej, obejmującej powierzchnię ponad 720 m2, znajdują się obiekty głównie z okresu późnego średniowiecza (XIV–XVI w.) pochodzące z różnych regionów dzisiejszej Polski. Dzięki wirtualnemu spacerowi po Muzeum internauci zobaczą prawie 100 eksponatów m. in. imponujące ołtarze skrzydłowe, rzeźby zdobiące tzw. belki tęczowe, filary, jak również liczne obiekty mniejszych rozmiarów: sprzęty liturgiczne, ołtarzyki, obrazy i rzeźby przeznaczone do prywatnej modlitwy.

Trzon Galerii Sztuki XIX Wieku stanowi twórczość malarzy i rzeźbiarzy polskich zestawiona z obrazami artystów z różnych krajów Europy. Dzięki merytorycznej aranżacji galerii możliwe stało się stworzenie spójnej opowieści o sztuce polskiej, europejskiej i światowej. Na Muzeum View będzie można obejrzeć ponad 270 obiektów z tej galerii.

Oprócz wirtualnego spaceru Museum View, Muzeum Narodowe w Warszawie udostępni również obraz Widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego w gigapikselowej rozdzielczości. Dzieło Bernarda Bellotta, zwanego także Canalettem, dzięki nowoczesnej technologii będzie składało się z miliarów pikseli, które pozwolą dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły, niewidoczne podczas oglądania w muzeum.

Muzeum Narodowe będzie kolejną polską instytucją, którą będzie można odwiedzić, nie wychodząc z domu na ekranie komputera. Dzięki Street View można  już odwiedzić Centrum Nauki Kopernik, Zamku Książ w Wałbrzychu i Zamku w Kórniku. Pierwszym polskim muzeum, którego zbiory są udostępnione online jest nowo otwarte Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Na Google Cultural Institute można spacerować po stałej wystawie “1000 lat historii Żydów polskich”

Dzięki specjalnemu urządzeniu Street View zgromadzone zostały zdjęcia wnętrz już ponad 250 instytucji partnerskich Google Cultural Institute, w tym ponad 100 muzeów oraz innych krytych obiektów, takich jak Biały Dom, Wieża Eiffela czy Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, paryskie Musée d’Orsay, Narodowe Muzeum w Indiach i Tokio oraz wnętrz wielu innych znamienitych obiektów.

Panoramy zdjęć Street View z Muzeum Narodowego w Warszawie będą gotowe w 2015 roku.