Muzycy myślą efektywniej

Psycholodzy z Vanderbilt University potwierdzili w swoich badaniach hipotezę, zgodnie z którą myślenie ludzi zawodowo zajmujących się muzyką różni się od myślenia osób, które nie grają na instrumentach muzycznych.

          W trakcie przeprowadzonego doświadczenia naukowcy doszli do wniosku, że osoby twórcze efektywniej wykorzystują tzw. myślenie dywergencyjne, a więc sposób rozumowania twórczego polegający na poszukiwaniu wielu możliwości rozwiązania danego problemu. Muzycy aktywują również częściej obie półkule mózgowe.  

          Żeby sprawdzić, w jaki sposób ludzie rozwiązują zadania twórcze, naukowcy wybrali muzyków, dla nich bowiem taki rodzaj myślenia jest chlebem powszednim. Zawodowi muzycy wykorzystują bowiem w swej pracy obie ręce, z których każda niezależnie od siebie wykonuje na instrumencie linię melodyczną. Oprócz tego ich zadaniem jest również równoczesne odczytywanie i interpretacja notacji muzycznej. Aby tego dokonać, trzeba rozwijać akywność obu półkul mózgowych.

          Naukowcy zebrali dwie grupy studentów, każdą złożoną z około 20 osób. Pierwsza składała się ze studentów Vanderbilt Blair School of Music, Każdy z nich miał za sobą przynajmniej osiem lat gry na instrumencie (klawiszowym, strunowym, dętym lub perkusyjnym). Druga grupa składała się natomiast z osób, które nigdy nie miały do czynienia z muzyką. Byli to studenci kursu przygotowawczego z psychologii.  

          Członkowie każdej z grupy odpowiadali sobie pod względem wieku, płci, wykształcenia, ocen w szkole średniej i wyników testu SAT wymaganego od kandydatów na studia w Stanach Zjednoczonych. Psychologowie przeprowadzili dwa doświadczenia, w których postanowili porównać ze sobą procesy myslenia twórczego u ochotników z obu grup.

          W pierwszym etapie badania studentów poproszono o wymyślenie jak największej liczby możliwych zastosowań przedmiotów codziennego użytku. Następnie ochotnicy przeszli test polegający na doborze skojarzeń słownych. Okazało się, że muzycy znaleźli o wiele więcej wariantów zastosowania danych przedmiotów, a także dali więcej prawidłowych odpowiedzi w teście. 

          W drugim etapie doświadczenia członkowie obu grup ponownie wymyślali sposoby niestandardowego użycia różnych rzeczy, a następnie rozwiązywali proste zadanie kontrolne. Naukowcy badali w tym czasie aktywność płatów przedczołowych mózgu ochotników za pomocą metody spektroskopii bliskiej podczerwieni NIR.

          Wyniki badania były następujące: mózg zawodowych muzyków pracuje w inny sposób. Studenci, którzy nie grają na instrumentach,wykazywali aktywność tylko lewej półkuli mózgowej, natomiast muzycy aktywowali podczas wykonywania zadań obie półkule. Ponadto naukowcy stwierdzili, że muzycy posiadają wyższy poziom IQ. W ten sposób hipoteza głosząca, że gra na instrumentach muzycznych zwiększa zdolności umysłowe ludzi, została oficjalnie potwierdzona. JSL

Źródło: sitemason.vanderbilt.edu