Te statystki dają do myślenia

Jak wynika z tegorocznego raportu Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) ponad połowa kobiet zabitych w 2017 roku zginęła we własnym domu. Na 87 tys. zamordowanych kobiet, w ok. 50 tys. przypadków zbrodni dopuścił się obecny lub były partner (jedna trzecia przypadków) lub inny członek rodziny. To daje 58% przypadków i czyni dom najniebezpieczniejszym miejscem dla kobiet.

Każdego dnia na całym świecie 137 kobiet jest zabijanych przez członków rodzin - czytamy w raporcie „Global study on homicide”.

Badanie pokazuje, że choć większość ofiar zabójstw stanowią mężczyźni, to jednocześnie mężczyźni dużo częściej niż kobiety giną z rąk nieznajomych. Jak mówi Yury Fedotov, dyrektor wykonawczy UNODC, kobiety nadal płacą najwyższą cenę ze względu na negatywne stereotypy i dyskryminację na tle płciowym.

Co godzinę 6 kobiet ginie z ręki bliskich im ludzi.

 

To nie liczby są bezlitosne, ale rzeczywistość

Badanie zostało opublikowane 25 listopada - w Międzynarodowym Dniu Walki z Przemocą wobec Kobiet. Raport gromadzi dane dotyczące zabójstw z podziałem na płeć, uwzględnia zjawisko przemocy związanej z płcią i podejmuje temat kobietobójstwa (termin wprowadzony na określenie zabijania kobiet dlatego, że są kobietami).

Najgorzej sytuacja wygląda w Azji, gdzie w minionym roku zarejestrowano najwięcej - 20 tys. - przypadków zabójstw kobiet dokonanych przez partnerów lub członków rodziny. W Afryce było to 19 tys., w obu Amerykach 8 tys., w Europie 3 tys. i Oceanii 300 przypadków.

Ogólny wskaźnik zabójstw kobiet był jednak największy w Afryce i w 2017 roku wyniósł 3,1 ofiar na 100 tys. kobiet, w obu Amerykach było to 1,6 ofiar i 0,9 w Azji. W Europie zanotowano najniższy wskaźnik zabójstw na tle płci - 0,7 ofiar na 100 tys. kobiet.

 

Będzie lepiej?

Raport nie wskazuje na poprawę sytuacji, choć w ostatnich latach państwa członkowskie ONZ podejmowały różne kroki w celu zwalczania przemocy wobec kobiet (powołano w tym celu specjalne instytucje, zwiększono liczbę szkoleń w zakresie spraw karnych związanych z dyskryminacją płciową). Przeciwnie - od 2012 rok całkowita liczba kobiet zamordowanych przez bliskich wzrosła o 2 000 w skali roku. Jak zapowiada ONZ mają zostać podjęte kolejne działania.

 

Źródło: www.edition.cnn.com