Najszczęśliwszy kraj na świecie

Według najnowszych badań, najszczęśliwsi ludzie na Ziemi żyją w Skandynawii.

Dania, Norwegia, Szwajcaria, Holandia, Szwecja i Kanada – oto najszczęśliwsze kraje naszej planety według drugiego raportu nt. szczęścia opracowanego przez ONZ.

Przez lata za najszczęśliwszy kraj świata uznawano maleńki Bhutan położony w Himalajach. W 1972 roku z inicjatywy króla Jigme Singye Wangchuck powstał wskaźnik szczęścia narodowego brutto (GNH) który mógł być inicjacją do powstania w 2006 roku Światowego Indeksu Szczęścia (HPI). Coraz częściej brany jest on, zamiast PKB, za wyznacznik rozwoju społecznego krajów. 

Autorzy najnowszego opracowania wzięli pod uwagę różne czynniki, które przyczyniają się do ogólnego poczucia zadowolenia z życia: PKB per capita, długość życia, poczucie wsparcia i relacje z bliskimi, wolność dokonywania wyborów życiowych i wolność od korupcji.

Obecnie na szczycie listy znalazły się kraje skandynawskie. Polska zajęła 51. miejsce (poczucie szczęścia na poziomie 5,822 w skali od 1 do 10). Wyżej uplasowały się m.in. Czechy (39. miejsce), Wenezuela (20. miejsce) i Zjednoczone Emiraty Arabskie (14. miejsce).

Przeciętnie mieszkańcy krajów, w których prowadzono badania, oceniali swój poziom szczęścia na 5,1 w skali od 1 do 10. Jednak poziom szczęścia nie jest stały. W 61 krajach zaobserwowano jego wzrost, natomiast w 41 odnotowano spadek. Afryka subsaharyjska i Ameryka Łacińska generalnie są coraz szczęśliwsze, podczas gdy w krajach z silnie rozwiniętym przemysłem szczęście raczej spada.

Pełny raport jest dostępny na stronie issuu.com.

Czytaj także:

Bądź szczęśliwy. Geny to wynagrodząDemony szczęścia

Więcej:cywilizacje