To na Galapagos 22-letni wówczas Karol Darwin - absolwent uniwersytetu w Cambridge - miał dojść do wniosku, że różnorodność biologiczna na Ziemi jest efektem procesu dziedziczenia zmian – czyli  ewolucji, której  mechanizmem jest dobór naturalny. Swoją teorię opisał w 1859 roku w książce „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego ”, a jego myśl wywarła wpływ na każdą dziedzinę nauki.

Jednak Darwin był nie tylko bacznym obserwatorem przyrody, ale także świetnym diagnostą społecznym i po prostu pasjonatem.  Przypominamy najważniejsze myśli uczonego - nie tylko te dotyczące teorii ewolucji.

 

"Niewiedza znacznie częściej wywołuje uczucie pewności siebie niż posiadanie wiedzy: to właśnie osoby, których znajomość nauki jest niewielka, a nie te, które posiadają o niej rozległą wiedzę, są tak absolutnie przekonane o tym, że ten lub ów problem nie zostanie nigdy rozwiązany przez naukę".

Źródło: O pochodzeniu człowieka (1871)