“To niewiedza częściej wywołuje uczucie pewności siebie”. Najważniejsze myśli Karola Darwina (nie tylko o teorii ewolucji)

Karol Darwin oprócz tego, że był bacznym obserwatorem przyrody, był także świetnym diagnostą społecznym. Przypominamy najważniejsze myśli uczonego.

To na Galapagos 22-letni wówczas Karol Darwin – absolwent uniwersytetu w Cambridge – miał dojść do wniosku, że różnorodność biologiczna na Ziemi jest efektem procesu dziedziczenia zmian – czyli  ewolucji, której  mechanizmem jest dobór naturalny. Swoją teorię opisał w 1859 roku w książce „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego ”, a jego myśl wywarła wpływ na każdą dziedzinę nauki.

Jednak Darwin był nie tylko bacznym obserwatorem przyrody, ale także świetnym diagnostą społecznym i po prostu pasjonatem.  Przypominamy najważniejsze myśli uczonego – nie tylko te dotyczące teorii ewolucji.

 

“Niewiedza znacznie częściej wywołuje uczucie pewności siebie niż posiadanie wiedzy: to właśnie osoby, których znajomość nauki jest niewielka, a nie te, które posiadają o niej rozległą wiedzę, są tak absolutnie przekonane o tym, że ten lub ów problem nie zostanie nigdy rozwiązany przez naukę”.

Źródło: O pochodzeniu człowieka (1871)

 

Najważniejsze myśli Karola Darwina

 

“Nie wiem, ile wytworzyliśmy niedorzecznych kodeksów postępowania i bezsensownych wierzeń religijnych; nie wiem też, jakim sposobem wryły się tak głęboko we wszystkich krajach świata w umysł człowieka; warto jednak zaznaczyć, że wierzenie wpajane w pierwszych latach życia, gdy mózg jest wrażliwy, staje się niemal instynktem; a zasadniczą cechą instynktu jest to, że się go słucha niezależnie od tego, co mówi rozum”.

 

Najważniejsze myśli Karola Darwina

 

“Gdybym miał raz jeszcze życie rozpocząć, trzymałbym się takiego prawidła, ażeby przynajmniej raz na tydzień przeczytać coś z poezji lub posłuchać nieco muzyki; wtedy bowiem zanikłe obecnie części mego mózgu zachowałyby się może przez używanie. Utrata wrażliwości na takie rzeczy jest pewną utratą szczęścia i jest, być może, szkodliwa dla inteligencji”.

 

Najważniejsze myśli Karola Darwina

 

“Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej na człowieka…”.

 

Najważniejsze myśli Karola Darwina

 

“Dla każdego człowieka to przekleństwo dać się tak pochłonąć jakiemukolwiek przedmiotowi, jak mnie pochłania moja praca”.

 

Najważniejsze myśli Karola Darwina

 

“Wstydliwość – to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech”.

 

Najważniejsze myśli Karola Darwina

 

“Wszelkie zmiany, choćby najsłabsze, w jakikolwiek sposób powstałe, jeżeli tylko w pewnym stopniu są korzystne dla osobników danego gatunku w ich nieskończenie zawikłanych stosunkach z innymi istotami organicznymi i z fizycznymi warunkami życiowymi, będą sprzyjać zachowaniu tych osobników przy życiu i zwykle zostaną przekazane potomstwu. Potomstwo to będzie więc miało więcej szans na pozostanie przy życiu, ponieważ z wielu ciągle rodzących się osobników każdego gatunku niewielka tylko liczba może się utrzymać”.

Źródło: przeł. Sz. Dickstein, J. Nusbaum, wyd. Altaya, Warszawa 2001, str. 74.

 

Najważniejsze myśli Karola Darwina

 

“Zarówno w czasie jak i w przestrzeni, wydaje się, że zbliżamy się do tego wielkiego zdarzenia – tajemnicy tajemnic – pierwszego ukazania się nowych istot na tej ziemi”.

Źródło: Podróż na okręcie „Beagle”

 

Najważniejsze myśli Karola Darwina

 

“Mój umysł stał się rodzajem maszyny mielącej fakty i wyrzucającej z siebie prawa natury”.

 

Najważniejsze myśli Karola Darwina

“Od wczesnej młodości moim najgorętszym pragnieniem było zrozumienie i wyjaśnienie wszystkiego, cokolwiek podpadało mojej obserwacji, czyli podporządkowanie wszystkich faktów ogólnym prawom”.

Źródło: Michael White i John Gribbin – Darwin. Żywot uczonego

 

Najważniejsze myśli Karola Darwina

“Skoro człowiek może dzięki cierpliwości wybrać zmiany dla siebie pożyteczne, to dlaczegóż w zmiennych i złożonych warunkach życia nie miałby pojawiać się, zachowywać i utrwalać zmiany pożyteczne dla istot żyjących w stanie natury? Jakież granice postawić można tej sile, działającej w ciągu długich okresów czasu, ściśle kontrolującej cały ustrój, budowę i sposób życia każdej istoty oraz zachowującej wszystko co dobre, a odrzucającej złe? Sądzę, że nie podobna dostrzec granic tej siły przystosowującej powoli i wspaniale każdą formę do najbardziej złożonych warunków. Teoria doboru naturalnego, gdybyśmy się nawet do tego ograniczyli, wydaje mi się w najwyższym stopniu prawdopodobna”.

Źródło: przeł. Sz. Dickstein, J. Nusbaum, wyd. Altaya, Warszawa 2001, str. 539.

 

Najważniejsze myśli Karola Darwina

“Spośród krajobrazów, które głęboko się w mym umyśle wyryły, żadne nie przewyższają wspaniałością krajobrazu pierwotnych lasów, nietkniętych ludzką ręką – czy to lasów Brazylii, gdzie panują siły życia, czy lasów Ziemi Ognistej, w których przeważa śmierć i rozkład. Jedne i drugie są świątyniami wypełnionymi tworami Boga Natury i nie ma nikogo, kto znalazłszy się w takiej samotni, nie odczułby wzruszenia i nie poczułby, że jest coś więcej w człowieku niż tylko życie cielesne”.

Zdjęcia: Getty Images