Na potrzeby realizowanych przez Europejski Ośrodek Badań Jądrowych CERN eksperymentu „Large Hadron Collider beauty" udostępnione zostanie m.in. 300 TB przestrzeni dyskowej, klaster obliczeniowy oraz specjalistyczne oprogramowanie.

Infrastruktura obliczeniowa realizowanego w Narodowym Centrum Badań Jądrowych projektu  CIŚ będzie wykorzystywana do przetwarzania danych z eksperymentu „Large Hadron Collider beauty” (LHCb). Projektem tym zajmuje się obecnie ponad sześciuset naukowców z 63 grup naukowych z różnych laboratoriów całego świata, w tym także z NCBJ w Świerku.

– Eksperyment jest prowadzony na akceleratorze LHC, który znajduje się w ośrodku CERN pod Genewą. Celem badań jest poszukiwanie zjawisk fizycznych wykraczających poza Model Standardowy oddziaływań oraz zrozumienie łamania kombinowanej symetrii ładunkowo-przestrzennej CP. W języku potocznym oznacza to wyjaśnienie, czy procesy fizyczne przebiegają tak samo po odbiciu swoich cech w zwierciadle. Obecna teoria oddziaływań jest tak sformułowana, że materia i antymateria rozumiane są właśnie jako swoje lustrzane obrazy. – tłumaczy kierownik projektu CIŚ prof. Wojciech Wiślicki.

– Eksperyment „LHCb” należy do najważniejszych przedsięwzięć naukowych obecnych czasów i powinien znacząco przyczynić się m.in. do wyjaśnienia problemu asymetrii w ilościach materii i antymaterii we Wszechświecie. Dlaczego jest to takie interesujące? Bez takiej asymetrii cała materia oraz antymateria zanihilowałyby na wczesnym etapie rozwoju Wszechświata i nie byłoby ani gwiazd, ani planet ani też oczywiście nas samych – dodaje prof. Wiślicki.

Oprócz samej pamięci Centrum Informatyczne Świerk oddało do dyspozycji naukowców także pewną ilość (na razie 320, w przyszłości ok. 1000) rdzeni obliczeniowych do przetwarzania zgromadzonych danych, specjalistyczne oprogramowanie naukowe oraz odpowiednią infrastrukturę sieciową – dwa niezależne łącza światłowodowe o przepustowości 1Gbit/s każde.

Projekt „Centrum Informatyczne w Świerku: infrastruktura i usługi dla energetyki" realizowany jest - zgodnie z umową o dofinansowanie POIG.02.03.00-00-013/09 - w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Jego wartość to prawie 98 mln zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% kwoty) i dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (15%).