Największy polski superkomputer wspomaga eksperymenty w CERN

Zasoby największego polskiego superkomputera tworzonego w ramach projektu Centrum Informatyczne Świerk już wkrótce będą wykorzystywane do przetwarzania danych z doświadczeń prowadzonych w Wielkim Zderzaczu Hadronów

Na potrzeby realizowanych przez Europejski Ośrodek Badań Jądrowych CERN eksperymentu „Large Hadron Collider beauty” udostępnione zostanie m.in. 300 TB przestrzeni dyskowej, klaster obliczeniowy oraz specjalistyczne oprogramowanie.

Infrastruktura obliczeniowa realizowanego w Narodowym Centrum Badań Jądrowych projektu  CIŚ będzie wykorzystywana do przetwarzania danych z eksperymentu „Large Hadron Collider beauty” (LHCb). Projektem tym zajmuje się obecnie ponad sześciuset naukowców z 63 grup naukowych z różnych laboratoriów całego świata, w tym także z NCBJ w Świerku.

– Eksperyment jest prowadzony na akceleratorze LHC, który znajduje się w ośrodku CERN pod Genewą. Celem badań jest poszukiwanie zjawisk fizycznych wykraczających poza Model Standardowy oddziaływań oraz zrozumienie łamania kombinowanej symetrii ładunkowo-przestrzennej CP. W języku potocznym oznacza to wyjaśnienie, czy procesy fizyczne przebiegają tak samo po odbiciu swoich cech w zwierciadle. Obecna teoria oddziaływań jest tak sformułowana, że materia i antymateria rozumiane są właśnie jako swoje lustrzane obrazy. – tłumaczy kierownik projektu CIŚ prof. Wojciech Wiślicki.

– Eksperyment „LHCb” należy do najważniejszych przedsięwzięć naukowych obecnych czasów i powinien znacząco przyczynić się m.in. do wyjaśnienia problemu asymetrii w ilościach materii i antymaterii we Wszechświecie. Dlaczego jest to takie interesujące? Bez takiej asymetrii cała materia oraz antymateria zanihilowałyby na wczesnym etapie rozwoju Wszechświata i nie byłoby ani gwiazd, ani planet ani też oczywiście nas samych – dodaje prof. Wiślicki.

Oprócz samej pamięci Centrum Informatyczne Świerk oddało do dyspozycji naukowców także pewną ilość (na razie 320, w przyszłości ok. 1000) rdzeni obliczeniowych do przetwarzania zgromadzonych danych, specjalistyczne oprogramowanie naukowe oraz odpowiednią infrastrukturę sieciową – dwa niezależne łącza światłowodowe o przepustowości 1Gbit/s każde.

Projekt „Centrum Informatyczne w Świerku: infrastruktura i usługi dla energetyki” realizowany jest – zgodnie z umową o dofinansowanie POIG.02.03.00-00-013/09 – w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Jego wartość to prawie 98 mln zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85% kwoty) i dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (15%).

Więcej:CERN