Narody różnią się przemianą materii

Przemiana materii u różnych narodów przebiega w różny sposób, co z kolei może objaśnić przyczyny wysokiego poziomu chorób sercowo-naczyniowych w niektórych krajach – do takiego wniosku doszli naukowcy z Imperial College London na podstawie analizy wyników badania wskaźników metabolizmu.

W trakcie pracy przeanalizowano ponad 4 tys. zamrożonych próbek moczu, pobranych od dorosłych ochotników z Wielkiej Brytanii, USA, Chin i Japonii w ramach Międzynarodowego Projektu Epidemiologicznego INTERMAP, przeprowadzanego jeszcze w latach 1997-1999.
Zespół naukowców z Imperial College London przeprowadził za pomocą spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego szczegółową analizę składu próbek. W trakcie analizy udało się ustalić metaboliczne fenotypy krajów, z których pochodzili poddani analizie ochotnicy.
Produkty metabolizmu są wskaźnikiem świadczącym o tym, jakie jest ryzyko zachorowania na daną chorobę i w jaki sposób ryzyko to jest związane ze sposobem odżywiania się, z mikroflorą jelit, ekologią czy trybem życia człowieka. Profesor Jeremy Nicholson, jeden z autorów badania, powiedział, że analiza pozwoliła na wyróżnienie kilku stałych grup produktów metabolizmu dla każdego z wymienionych czterech krajów. Badanie dowiodło, że ochotnicy z USA i z Wielkiej Brytanii nie różnią się pod względem ryzyka występowania schorzeń naczyniowo-sercowych, na co wskazują również podobne wskaźniki metabolizmu. Podobny tryb życia człowieka ma więc wpływ na podobną przemianę materii, pomimo tego, że oba kraje dzieli od siebie Atlantyk.
Okazuje się natomiast, że mieszkańcy bliższych geograficznie krajów, takich jak Chiny i Japonia, różnią się znacznie pod względem produktów metabolizmu. Fakt ten wskazuje na różnice w stylu życia i w ekologii obu krajów. Wskaźniki metabolizmu rodowitych Japończyków żyjących w Ameryce odpowiadają wskaźnikom innych Amerykanów. Profesor Nicholson uważa, iż dana praca pozwoli określić czynniki, które mają wpływ na poziom chorób naczyniowo-sercowych, i umożliwi sterowanie ryzykiem ich powstawania. Inny biorący udział w badaniu naukowiec, Paul Elliot, podkreśla, że człowiek nie może zmienić swojego DNA, lecz może mieć wpływ na czynniki, które określają charakter przemiany materii. JSL
źródło: Science