Naukowa mapa bezpieczeństwa

Nie wychodząc z domu będzie można sprawdzić, które okolice Śląska są najbardziej niebezpieczne.

Internetową mapę przestępczości na Śląsku uruchomiły wspólnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach i Uniwersytet Śląski. Na internetowej mapie www.crimi.pl można sprawdzić, gdzie i kiedy doszło do kradzieży, rozboju czy włamania oraz ile razy interweniowała policja. Inicjatywa ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz poprawę relacji policji z mieszkańcami. Danych statystycznych do portalu będą dostarczać policjanci, pracownicy uniwersytetu opracują je i umieszczą na mapie. Inicjatorami budowy portalu są naukowcy z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Portal jest ogólnodostępny. Ideą systemu crimi.pl jest prezentowanie na darmowych mapach, dostępnych w internecie, znaczników informujących o miejscu, rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw. Tak zebrane informacje pozwolą tworzyć statystyki dotyczące poszczególnych rodzajów przestępstw, jak również tzw. „mapy ciepła” wskazujące rejony szczególnie niebezpieczne. Serwis realizuje zasady chicagowskiej szkoły socjologii.
Bazę można wyszukać według kryteriów (człowiek, mienie, narkotyki, policja, zabójstwo) oraz wybrać jedną miejscowość. System wyświetla mapę ze znacznikami. Po kliknięciu na znacznik pokazuje się dymek z datą i rodzajem zdarzenia oraz numerem jednostki policji, która prowadziła interwencję.
Prezentowane w ramach systemu crimi.pl informacje nie są danymi osobowymi, nie są też w żaden inny sposób chronione. Lokalizacja znaczników na mapach ma tolerancję do kilkudziesięciu metrów.
System zawiera dane kontaktowe jednostek policji przypisane konkretnym, zaznaczonym na mapie zdarzeniom. Łatwo w ten sposób dowiedzieć się, z kim rozmawiać, aby podać dodatkowe informacje o przestępstwie.
Mapa ma pomóc mieszkańcom rozpoznać najbardziej zagrożone rejony. Podobny system działa w Chicago, gdzie pozwala na przykład wybrać bezpieczną dzielnicę, lub zorientować się, jakie przestępstwa są najczęściej popełniane w danej okolicy.
Autorem systemu jest spółka SmartEnough.