Nazwij planetę pozasłoneczną!

Do końca października można oddać głos w plebiscycie Międzynarodowej Unii Astronomicznej – NameExoWorlds i wziąć udział w wyborze oficjalnych nazw dla 32 planet pozasłonecznych.

Obecnie astronomowie poznali ok. 2 tys. planet pozasłonecznych. Większość z nich nie ma swoich nazw słownych, a jedynie nazwy katalogowe. Do oznaczenia gwiazdy przy jej kolejnych planetach dodaje się litery alfabetu. Przykładowo planeta okrążająca gwiazdę 51 Pegasi nosi oznaczenie 51 Pegasi b. Na dodatek jedynie najjaśniejsze gwiazdy posiadają nazwy słowne, zazwyczaj wywodzące się ze starożytności, a znakomita większość również ma jedynie oznaczenia katalogowe.

Głosuj online!

Jedyną instytucją na świecie uprawnioną do nadawania oficjalnych nazwa obiektom w kosmosie jest Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) skupiająca astronomów zawodowych z całego świata. Warto to podkreślić, bowiem w różnych krajach (w tym w Polsce) działają firmy sprzedające nazwy gwiazd. Ale tak kupiona nazwa nie ma żadnego oficjalnego znaczenia i respektują ją jedynie dana firma oraz nabywca, czyli bardzo niewielki krąg osób.

Międzynarodowa Unia Astronomiczna zdecydowała, że badania planet pozasłonecznych są już na tyle rozwinięte, a temat na tyle obecny w mediach i w świadomości społeczeństw, że warto nadać nazwy słowne niektórym z egzoplanet. Do nazwania wytypowano 20 układów planetarnych z 32 planetami.

Propozycje nazw zgłosiły kluby i organizacje astronomiczne z całego świata. Teraz głos należy do internautów. To oni wybiorą nazwy egzoplanet w głosowaniu na stronie internetowej.

Termin głosowania upływa 31 października 2015 r. o godzinie 23:59 UTC (czyli o godzinie 00:59, 1 listopada polskiego czasu). Można głosować na nazwy dla każdej z planet albo tylko dla tych, które nas zainteresowały.Głosowanie odbywa się na stronie: nameexoworlds.iau.org/exoworldsvote. Do tej pory oddano ponad 470 tysięcy głosów.

Polskie odkrycie

Polaków zapewne zaciekawi układ planetarny PSR 1257+12, w którym polski astronom odkrył planety okrążające pulsara. Było to pierwsze odkrycie planet pozasłonecznych, które zapoczątkowało dalszy rozwój tej dziedziny badań. W plebiscycie można wybrać nazwy dla planet w tym układzie, a także dla samego pulsara.

Na nazwanie czeka też m.in. układ 51 Pegasi, który z kolei posiada pierwszą planetę odkrytą w pobliżu normalnej gwiazdy, takiej jak Słońce. Można też nazwać planety okrążające gwiazdy występujące czasem w literaturze science-fiction, np. Fomalhaut, epsilon Eridani.