Niewyczerpalne zasoby pamięci wzrokowej

Potencjał wzrokowej pamięci długoterminowej człowieka był do tej pory niedoceniany przez naukowców – taka jest konkluzja doświadczeń neurofizjologów z prestiżowego Massachusetts Institute of Technology (MIT).

          Niektórzy ludzie mają niespotykaną wręcz zdolność trwałego zapamiętywania twarzy, liczb czy przedmiotów, jednakże według dotychczasowych eksperymentów pamięć ludzka jest ulotna i informacje o przeżytych doświadczeniach przechowuje niezbyt długo.  

          Aude Oliva wraz z kolegami z MIT przeprowadziła stosowne badania, które wykazały, że teoria taka jest błędna. Okazuje się, że każdy z nas może zapamiętać o wiele więcej obiektów – najważniejsze, w jaki spsób dochodzi do ich zapamiętywania. Ochotnicy biorący udział w doświadczeniu przez pięć godzin oglądali na ekranie około trzech tysięcy obrazków przedstawiających najróżniejsze obiekty. Na zapamiętanie każdego z nich przeznaczone były 3 sekundy. W kolejnej części badania uczestnicy mieli wskazać na parach obrazków, który przedmiot jest nowy, a który widzą po raz drugi. Na tym etapie wykorzystano trzy rodzaje par: pierwsza składała się z przedmiotów należących do różnych grup, druga – z różnych przedmiotów jednej grupy (np. papryki różnych kolorów), a trzecia – z takich samych obiektów, z których jeden został nieznacznie zmieniony (np. zamknięty i otwarty przenośny odtwarzacz CD).  

          Wbrew oczekiwaniom naukowców liczba prawidłowych odpowiedzi w każdym z trzech rodzajów par była niezwykle wysoka (odpowiednio 92, 88 i 87% ). Wcześniej uważano, że podczas przyswajania sobie dużej liczby obiektów człowiek zapamiętuje zaledwie ogólną, abstrakcyjną informację o nich. Uczestnicy badania zapamiętali natomiast nie tylko, jak wyglądał dany pokój, lecz również to, że drzwi do niego były lekko uchylone. Wniosek z doświadczenia – zasoby naszej pamięci wzrokowej są kilka razy większe, niż myśleli dotychczas naukowcy.  

          Są jednak dwa główne czynniki warunkujące skuteczne zapamiętywanie. Przede wszystkim powinniśmy być zainteresowani tym, co zapamiętujemy. Innymi słowy, musimy chcieć zapamiętać dane informacje. Kolejnym czynnikiem jest przynależność zapamiętywanych przedmiotów do naszego życia codziennego. Choć stosowne badania nie zostały jeszcze przeprowadzone, naukowcy wysnuli przypuszczenie, że próba zapamiętania ilustracji abstrakcyjnych przyniosłaby o wiele gorsze wyniki. 

          Wyniki tego doświadczenia są niezwykle istotne m.in. dla badań nad sztucznym intelektem oraz w dziedzinie neurofizjologii.

źródło: web.mit.edu