Nieznane struktury pod starożytnymi budowlami. Odczyty wprawiły archeologów w osłupienie

Słynna Dolina Świątyń to stanowisko archeologiczne znajdujące się na Sycylii. W toku prowadzonych na tej wyspie badań naukowcy zlokalizowali niedawno zagadkowe struktury znajdujące się pod ziemią.
Nieznane struktury pod starożytnymi budowlami. Odczyty wprawiły archeologów w osłupienie

Akragas, znane także pod nazwą Agrigento, powstało na początku VI wieku p.n.e., w okolicach 580 roku p.n.e. Jego założycielami byli przybysze z Grecji, którzy osiedlili się we wschodniej części Sycylii, stanowiącej obecnie terytorium Włoch. Na miejscu powstały liczne świątynie, za sprawą których miasto stało się kluczowym ośrodkiem religijnym dla całej wyspy. 

Czytaj też: Pogaństwo łączyło się tam z chrześcijaństwem. Wielkie znalezisko zmienia historię słynnego imperium

Stąd też wzięło się określenie Dolina Świątyń, ponieważ znajdowały się tym budowle poświęcone Herze, Heraklesowi, Zeusowi, Hefajstosowi czy Asklepiosowi. Gdy archeolodzy trafili na niezbadany wcześniej obszar, postanowili skorzystać z zaawansowanych, a zarazem nieinwazyjnych metod do poznania tajemnic tego miejsca. Wykorzystali w tym celu tomografię elektrooporową i technikę elektromagnetyczną. 

W grę wchodziły ekspertyzy poświęcone dość rozległemu obszarowi, bo mającemu około 3000 metrów kwadratowych powierzchni. W toku badań podpowierzchniowych członkowie zespołu badawczego zidentyfikowali zaskakujące anomalie, najprawdopodobniej związane z budowlami, które znajdują się pod fundamentami nowszych świątyń.

Zagadkowe struktury zostały wykryte podczas badań podpowierzchniowych poświęconych budowlom znajdujących się na terenie Doliny Świątyń

Dalsze postępy w prowadzonym przez archeologów śledztwie wykazały, iż mowa o budowli pochodzącej z okresu hellenistycznego bądź klasycznego. Do jej wzniesienia wykorzystano bloki występującego na wyspie wapienia. Badacze zlokalizowali także fragmenty ceramiki, które mają zostać poddane szczegółowym analizom. Takowe powinny wykazać, z kiedy dokładnie pochodzą te artefakty.

Czytaj też: Drogie buty i przepiękna biżuteria. W tych grobach umieszczono prawdziwe bogactwa

To z kolei przełoży się na utworzenie szczegółowej chronologii wydarzeń, jakie miały miejsce na terenie Akragas. Zlokalizowany w pobliżu wejścia do jednego z sanktuariów obiekt jest najprawdopodobniej pozostałością pomnika mającego duże znaczenie w kontekście religijnym dla ówczesnych mieszkańców. Oczekiwane postępy w prowadzonych wysiłkach powinny wykazać rzeczywistą naturę i przeznaczenie tych budowli, co pozwoli lepiej zrozumieć okoliczności, w jakich powstało i rozwijało się założone przez greckich przybyszy miasto.