Nissan chroni środowisko

Największą przemysłową elektrownię słoneczną w Hiszpanii zbudował dla siebie Nissan, który w ten sposób znacząco zmniejszył produkcję dwutlenku węgla w swojej fabryce i obniżył sobie rachunki za prąd.

Obniżenie emisji dwutlenku węgla w fabrykach Nissana jest jednym z celów firmy realizowanych we wszystkich jej zakładach. Strategia ekologiczna „Zielony Program Nissan 2010” zakłada także obniżenie emisji spalin z samochodów osobowych i dostawczych produkowanych przez Nissana oraz znaczące zwiększenie wskaźnika recyklingu w skali globalnej. Nissan uzyskał istotne obniżenie emisji dwutlenku węgla dzięki wprowadzeniu systemu zasilania energią słoneczną w zakładach na terenie Zona Franca w Barcelonie oraz w Avili w regionie Kastylia-Leon. Do końca 2007 r. w obydwu zakładach zainstalowano łącznie 1428 paneli solarnych, fotowoltaicznych i termalnych, co umożliwiło fabrykom zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o około 381 ton rocznie. W zakładach w Avili, gdzie Nissan produkuje pojazdy dostawcze, największy hiszpański zespół paneli słonecznych zajmuje 1335 metrów kwadratowych i będzie wytwarzał 928 tys kWh energii rocznie.
– Zainicjowaliśmy budowę największej instalacji paneli termalnych do użytku przemysłowego w Hiszpanii i zainstalowaliśmy dużą liczbę paneli fotowoltaicznych w zakładach w Barcelonie i Avili – powiedział José Vicente de los Mozos, dyrektor naczelny Nissan Motor Ibérica. – Wymagało to potężnych inwestycji finansowych w ramach globalnej strategii firmy Nissan, zakładającej obniżenie emisji dwutlenku węgla i ochronę środowiska naturalnego.
Zainstalowanie największego zespołu paneli słonecznych do użytku przemysłowego w Hiszpanii przez Nissan Motor Ibérica zaowocowało  nie tylko redukcją emisji związków węgla, ale także obniżeniem rachunków za energię
Od 2005 r. fabryka Nissana w Barcelonie – największy zakład produkujący samochody osobowe w Hiszpanii – zmniejszyła emisję dwutlenku węgla o 9400 ton, czyli o 12 procent. Przyczyniło się do realizacji globalnego celu firmy Nissan, jakim było obniżenie emisji z fabryk w tym okresie o 7 procent.
Do 2010 roku. Nissan w Hiszpanii zmniejszy emisję dwutlenku węgla o 16 tys ton, czyli o 13 procent w stosunku do roku 2005. W Zona Franca obniżenie emisji powinno sięgnąć 20 procent.
Za działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, firma Nissan została uhonorowana w tym roku nagrodą imienia Carlesa Ferrera Salata, przyznawaną przez konfederację przedsiębiorstw katalońskich Fomento del Trabajo Nacional. Patron nagrody to były czołowy hiszpański tenisista, a w późniejszych latach życia wybitny ekonomista, inżynier chemik i wizjoner biznesu. Carles Ferrer Salat był założycielem i dwukrotnym przewodniczącym Hiszpańskiej Konfederacji Organizacji Pracodawców, odegrał też ważną rolę w zmianie podejścia kraju do przemysłu i biznesu, pomagając Hiszpanii stać się gospodarką konkurencyjną w skali globalnej. h.k.