Nissan obniży emisję

Japońskie Ministerstwo Środowiska przyznało Nissanowi certyficat „Eco Frist”, który dostają firmy chroniące środowisko poprzez realizowanie założeń protokołu z Kioto.

Firma Nissan Motor Co., Ltd. otrzymała certyfikat firmy „Eco First”, wydany przez japońskie Ministerstwo Środowiska w uznaniu jej proekologicznych deklaracji, zawartych w Zielonym Programie Nissan 2010. Oficjalne potwierdzenie certyfikacji zostało przekazane firmie Nissan przez Ministra Środowiska Ichiro Kamoshitę w trakcie uroczystości, która odbyła się w gmachu ministerstwa.
Program ECO First, ustanowiony pod auspicjami japońskiego Ministerstwa Środowiska w kwietniu 2008 roku, służy premiowaniu i promowaniu proekologicznych działań przedsiębiorstw zgodnych z założeniami protokołu z Kioto. Nissan zobowiązał się obniżyć emisję dwutlenku węgla, obniżyć inne zanieczyszczenia, aby chronić wodę, powietrze i glebę. Firma chce też przekazywać fundusze na edukację i podnoszenia świadomości ekologicznej w społeczeństwie, aby w ten sposób zmniejszać wpływ szkodliwych substancji na naturę i człowieka. Najważniejsze jednak jest to, że Nissan, chce osiągnąć niemożliwe: 100 procentowy recykling na terenie Japonii. Oznacza to że każde auto wyprodukowane przez Nissana, będzie po jego całkowitym zużyciu lub skasowaniu w całości powtórnie przetworzone.
Nissan będzie składałć w Ministerstwie Środowiska systematyczne raporty z postępów w realizacji podjętych zobowiązań ekologicznych. Z kolei uzyskanie certyfikatu upoważnia Nissana do umieszczania logo Eco First w prospektach i innych materiałach reklamowych i promocyjnych.
h.k.