Nowa nadzieja dla alkoholików

Naukowcy amerykańscy opracowali nowy, skuteczniejszy środek walki z chorobą alkoholową. Doświadczenia kliniczne przeprowadzone na szczurach dowiodły, że po przyjęciu preparatu SoRI-9409 zwierzęta, które wcześniej wykazywały uzależnienie od etanolu, odmawiały przez dłuższy okres jego spożycia.

          Skuteczny środek farmakologiczny, skuteczny w zwalczaniu uzależnienia od alkoholu, które przez Światową Organizację Zdrowia zostało oficjalnie uznane za chorobę, do tej pory nie został znaleziony. Dotknięci tym problemem ludzie mieli do wyboru zaledwie środki „wymuszające” abstynencję (disulfiram) lub mające na celu zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu etylowego (naltrexon). Te preparaty pomagają jednak zaledwie niewielkiej grupie uzależnionych osób. 

          Działanie naltrexonu polega na blokowaniu określonych receptorów (tzw. receptorów opioidowych) w mózgu, odpowiedzialnych za odczuwanie przyjemności płynącej ze spożywania alkoholu lub innych środków odurzających. Receptory opioidowe związane ze stanami euforyjnymi dzielą się na kilka rodzajów (μ, δ i κ), z których każdy wywołuje określony wpływ na organizm ludzki. Neurofizjolodzy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco pod kierownictwem Seleny Bartlett wykorzystali w swoim doświadczeniu właśnie naltrexon, na bazie którego postanowili opracować skuteczniejsze lekarstwo. Naltrexon oddziałuje na receptory μ, odpowiedzialne między innymi za odbieranie i przetwarzanie sygnałów o szkodliwym wpływie niektórych substancji na organizm. 

          Amerykańscy naukowcy postanowili znaleźć preparat, którego działanie byłoby skoncentrowane wyłącznie na receptorach δ. Ten rodzaj receptorów jest wprawdzie rzadszy niż pozostałe, jednakże według naukowców to właśnie one są w najwiekszym stopniu odpowiedzialne za wywoływanie stanu euforii po spożyciu alkoholu. Badania kliniczne otrzymanego w wyniku syntezy lekarstwa nazwanego SoRI-9409 przeprowadzono na szczurach, którym wcześniej podawano przez pewien okres duże ilości alkoholu etylowego. Przyjmowanie przez zwierzęta w ciągu 28 dni preparatu SoRI-9409 spowodowało, że szczury przez okres czterech tygodni po zakończeniu leczenia nie odczuwały potrzeby spożywania alkoholu, a jego konsumpcja zmniejszyła się wśród uzależnionych zwierząt o połowę. 

          Według naukowców nowe lekarstwo wywołuje o wiele mniej skutków ubocznych niż inne środki stosowane w zwalczaniu uzależnienia od alkoholu. Neurofizjolodzy mają nadzieję, że przyjmowanie SoRI-9409 przez cierpiących na alkoholizm ludzi zwiększy skuteczność ich leczenia, zmniejszając – przynajmniej na poziomie fizjologicznym – ryzyko nawrotu choroby. JSL

źródło: pub.ucsf.edu