Nowe badanie krwi wykrywa 5 rodzajów raka. Na lata przed zwykłą diagnozą

Nowe zaawansowane badanie krwi pozwala wykryć pięć rodzajów raka, na wiele lat przed wykryciem tych chorób z pomocą zwyczajowych konwencjonalnych metod diagnostycznych.
Nowe badanie krwi wykrywa 5 rodzajów raka. Na lata przed zwykłą diagnozą

Test, opracowany przez chińsko-amerykański startup, wykazał istnienie raka u 91 procent osób, które podczas pobierania próbki krwi nie wykazywały żadnych objawów nowotworu, a u których w ciągu od jednego do czterech lat później zdiagnozowano raka żołądka, przełyku, okrężnicy, płuc lub wątroby – wynika z badań opublikowanych w Nature Communications.

Natychmiastowym celem jest zbadanie ludzi o podwyższonym ryzyku wystąpienia nowotworów, na podstawie historii rodzinnej, wieku lub innych znanych czynników ryzyka – powiedział współautor badań Kun Zhang, szef wydziału bioinżynierii na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego i udziałowiec w firmie Singlera Genomics, która opracowała badanie.

Wczesne wykrycie raka ma kluczowe znaczenie. Szanse na przeżycie i wyleczenie nowotworu są bowiem o wiele większe, gdy choroba zostaje zdiagnozowana na jak najwcześniejszym etapie. Prostszy jest sam proces leczenie, a ewentualne guzy są łatwiejsze do usunięcia w zabiegu chirurgicznym lub za pomocą radioterapii dzięki temu, że nie są jeszcze zbyt rozrośnięte.

Do tej pory nie istniało jednak skuteczne narzędzie pozwalające na tak wczesną diagnozę. Nowy test przesiewowy może być przełomem.

Nadzieja na wyleczenie

Naukowcy zbadali próbki krwi od ponad 600 osób. Wszyscy uczestnicy próby byli zaangażowani w 10-letnie badania (w latach 207-2017) monitorowania stanu zdrowia, w których łącznie bierze udział aż 120 000 mieszkańców Chin. W ramach tego programu badawczego uczestnicy musieli regularnie poddawać się badaniom krwi.

W przypadku 191 pacjentów, u których zdiagnozowano raka, naukowcy wykorzystali nowy test do analizy próbek krwi pobranych cztery lata wcześniej. Test pozwolił też wykryć raka z 88-procentową dokładnością – u 113 pacjentów, u których nowotwór by zdiagnozowany już w czasie pobierania próbek krwi.

Technika ta, rozwijana przez ponad dekadę, ma na celu wykrycie choroby przebiegającej bezobjawowo w oparciu o proces biologiczny zwany analizą metylacji DNA, który sprawdza sygnatury DNA specyficzne dla różnych nowotworów.

Autorzy ostrzegają, że niezbędne jest przeprowadzenie większej liczby badań, na większą skalę i z dłuższym okresem obserwacji, aby potwierdzić potencjał testu jako pomocnego we wczesnym wykrywania raka.

Połowa z 32 autorów albo pracuje dla Singlera Genomics, są współtwórcami patentów związanych z testem, albo posiada udziały w firmie.

Rak jest główną przyczyną zgonów na całym świecie, powodując prawie 10 milionów zgonów rocznie.

W 2018 roku rak płuc spowodował 1,76 miliona zgonów, rak okrężnicy 862 000, rak żołądka 783 000, rak wątroby 782 000, a rak przełyku 508 000 – podaje Światowa Organizacja Zdrowia.

Więcej:badaniakrew