Nowy pierwiastek chemiczny

Oficjalnie potwierdzono odkrycie pierwiastka chemicznego o liczbie atomowej 112, dokonane w ośrodku naukowym GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung w mieście Darmstadt.

Kierownik zespołu badawczego, prof. Sigurd Hofmann, otrzymał od IUPAC (Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej — organizacja zajmująca się ustalaniem nomenklatury chemicznej)  oficjalny list o potwierdzeniu odkrycia pierwiastka. Teraz naukowcy będą musieli zaproponować jego nazwę. Propozycja nazwy zostanie sprawdzona przez IUPAC, a po około pół roku pierwiastek zostanie ostatecznie nazwany. Nowy pierwiastek chemiczny jest aż 227 razy cięższy niż wodór, co oznacza, że jest on najcięższym pierwiastkiem w Układzie Okresowym.

Naukowcy z GSI Helmolzzentrum cieszą się, że również szósty, a tym samym ostatni odkryty przez nich w ciągu ostatnich 30 lat pierwiastek został oficjalnie uznany. W doświadczeniach prowadzących do odkrycia pierwiastka 112 wzięło udział 21 badaczy z Niemiec, Finlandii, Rosji i Słowacji. Już w roku 1996 międzynarodowy zespół badawczy skupiony wokół prof. Hofmanna uzyskał na akceleratorze centrum badawczego GSI Helmholtzzentrum po raz pierwszy atom pierwiastka 112. Drugi atom udało się uzyskać w roku 2000. W kolejnych doświadczeniach w akceleratorze RIKEN w Japonii uzyskano kolejne atomy pierwiastka, potwierdzające ostatecznie odkrycie.

W celu uzyskania pierwiastka 112 naukowcy „zbombardowali” obdarzonymi ładunkiem elektrycznym atomami cynku folię z ołowiu. Wskutek fuzji jądrowej jądra atomowe obu pierwiastków stopiły się i uzyskano nowy pierwiastek o liczbie atomowej 112, która powstała wskutek dodania do siebie liczb atomowych cynku (30) i ołowiu (82). W doświadczeniach przy użyciu akceleratora cząstek GSI Helmholzzentrum, przeprowadzanych od roku 1981, udało się odkryć już sześć nowych pierwiastków chemicznych od liczby 107 do 112.  JSL

źródło: www.gsi.de