Nowy sposób walki z nowotworami. Guzy rozbijane ultradźwiękami

Przełom w walce z rakiem! Naukowcy z Uniwersytetu Michigan opracowali nowy sposób zwalczania guzów nowotworowych przy pomocy ultradźwięków. Technika ta może być przydatna także w leczeniu chorób neurologicznych.
Nowy sposób walki z nowotworami. Guzy rozbijane ultradźwiękami

Testy wykazały, że ultradźwięki rozbijają komórki guzów wątroby u szczurów, a także pobudzają układ odpornościowy do ochrony przed dalszym rozprzestrzenianiem się nowotworu. Taka współpraca pozwoliła na całkowite usunięcie komórek rakowych z organizmów testowanych zwierząt, bez oznak nawrotu choroby lub przerzutów – skuteczność wykazano w przypadku 80% szczurów. Szczegóły można przeczytać w czasopiśmie Cancers.

Prof. Zhen Xu, inżynier biomedyczny z Uniwersytetu Michigan, główny autor badań, powiedział:

Nawet jeśli nie zwalczymy całego guza, możemy spowodować jego regresję, a także zmniejszyć ryzyko przyszłych przerzutów.

Ultradźwiękami w raka

Histotrypsja to nieinwazyjny zabieg polegający na skupieniu ultradźwięków w celu mechanicznego zniszczenia tkanki nowotworowej z milimetrową precyzyjną. To stosunkowo nowa technika terapeutyczna, która jest stosowana w leczeniu raka wątroby w kilku placówkach Stanów Zjednoczonych i Europy.

Niestety, rzadko udaje się usunąć całą tkankę nowotworową, co może powodować nawrót choroby. Dlatego właśnie tak ważna jest stymulacja układu odpornościowego, by “wykończył” guza. 

Tejaswi Worlikar, doktorant inżynierii biomedycznej z Uniwersytetu Michigan, powiedział:

Histotrypsja jest obiecującą opcją, która może pokonać ograniczenia obecnie dostępnych metod ablacji i zapewnić bezpieczną i skuteczną nieinwazyjną ablację guzów wątroby. Mamy nadzieję, że wnioski wyciągnięte z tego badania będą motywacją do przyszłych przedklinicznych i klinicznych badań nad histotrypsją, których ostatecznym celem będzie kliniczne zastosowanie tej metody u pacjentów z rakiem wątroby.

Rak wątroby jest w pierwszej dziesiątce przyczyn zgonów spowodowanych nowotworami na świecie. Nawet podejmując odpowiednie leczenie, rokowania są złe, a pięcioletni wskaźnik przeżycia (szansa na przeżycie pięciu lat od momentu diagnozy) wynosi mniej niż 18%. To właśnie dlatego konieczne jest opracowanie nowych metod leczenia raka wątroby.

Naukowcy z Uniwersytetu Michigan są pionierami w wykorzystaniu ultradźwięków do zwalczania guzów nowotworowych. Metoda ta może okazać się skuteczną alternatywą dla chemio- czy radioterapii. 

Prof. Zhen Xu dodał:

Nasz przetwornik dostarcza impulsy ultradźwiękowe o wysokiej amplitudzie i długości mikrosekund – kawitację akustyczną – aby skupić się na guzie i rozbić go. Tradycyjne urządzenia ultradźwiękowe wykorzystują do obrazowania impulsy o niższej amplitudzie.

Ultradźwięki powodują powstawanie mikropęcherzyków w tkankach docelowych, które gwałtownie się rozszerzają i zapadają. Powoduje to niszczenie komórek nowotworowych oraz rozbicie litej struktury guza. Prace nad nową metodą będą kontynuowane, ale wiele wskazuje, że mamy nowy, potężny oręż do walki z nowotworami!